Údržba městské zeleně v roce 2020Vážení obyvatelé města,
vzhledem k blížícímu se konci roku bychom vás rádi informovali i o tom, co se všechno v letošním roce událo v rámci údržby městské zeleně.

Během měsíce ledna pravidelně stříháme živé ploty, děje se tak 2× ročně, podruhé pak během léta, letos konkrétně v červenci. Navázali jsme na podzimní výsadbu celkem 128 stromů, proběhla u nich následná péče, tzn. realizace výchovných řezů, nátěr kmínků a instalace ochran proti okusu a mechanickému poškození, např. od křovinořezu. Dále byl proveden bezpečnostní ořez stromů na urnovém háji a úprava sakur v  ulici Malé Paseky.

V měsících únoru a březnu kromě úklidu po vichřici Sabina proběhla další etapa výsadby v rámci projektu Revitalizace zeleně a v určených lokalitách bylo vysázeno dalších 14 stromů a 471 keřů. Následovaly už tradiční jarní svozy zeleně a v Prokopově zahradě byly ošetřeny trvalkové záhony.

Pak už nám pomalu začala hlavní sezóna. Kromě pravidelného jarního vyhrabání trávníků na dětských hřištích, ošetření růží, úprav dřevin, dalších bezpečnostních ořezů a odstranění výmladků se začalo i s pravidelnou zálivkou a první sečí travnatých ploch. Letos jsme se rozhodli následovat trend a město rozdělili do tří kategorií intenzity údržby zeleně. Práce chceme přizpůsobit klimatu a zabránit zbytečně nízkému sečení a vysoušení travnatých ploch, leč příroda k nám v letošním roce byla díky množství srážek velmi vstřícná a tráva si vesele rostla. Ve výsledku proto bylo provedeno celkem 6 sečí v různé intenzitě.
V druhé polovině května se vysadily letničky do truhlíků a květináčů na Mírovém a Tyršově náměstí a do Lipek.

Větší akce se odehrála v jedlovém hájku, při kontrolách pracovníky OVŽP bylo zjištěno, že velká část stromů, hlavně rodu jedle, je silně proschlá, z velké části odumřelá a napadená parazitickými škůdci – lýkožrout rodu Ips. Hrozilo velké nebezpečí statického selhání pevnostních charakteristik dřeva, ale hlavně rozšíření škůdců na okolní porost dřevin, proto bylo nutné dřeviny rychle odstranit. Výhodou je, že se v lokalitě nachází velké množství nových malých stromků, které budou důsledně chráněny a podporovány v růstu. V plánu je i realizace mlatových chodníčků po celém hájku, ze kterého tak vznikne malý přírodní městský lesopark.

Během léta probíhaly seče travnatých ploch, zálivky nových výsadeb i stávajících záhonů a okrasných květináčů. Nově se pro občany umístily kontejnery na větve a trávu ke garážím v ulici Na Chmelnici (cihelna), do kterých lze tyto odpady vysypat v době, kdy je zavřený sběrný dvůr Dokas.

V září a říjnu se realizovala poslední seč travnatých ploch, probíhal bezpečnostní ořez lip v ulicích Lidická a A. Dvořáka, došlo k zapěstování zmlazeného porostu v aleji Na Bzdince, k úpravě dřevin jako přípravě na zimní údržbu chodníků a komunikací a k chemickému ošetření zimostrázů u kostela Nejsvětější Trojice. Ty byly stejně jako ty zámecké napadeny zavíječem zimostrázovým (Cydalima perspectalis). Postřik pro město provedli v rámci výborných vzájemných vztahů zámečtí zahradníci. Na západní straně Mírového náměstí došlo k úpravě zálivkových mís u stromů a byly vysázeny okrasné keře. U kruhového objezdu jsme doplnili do záhonů růže ve směsi různých barev. Dále následovaly podzimní svozy zeleně a plynule jsme přešli do doby vegetačního klidu.
V té realizujeme povolené kácení dřevin. Chtěli bychom tímto všechny ubezpečit, že ke kácení vždy dochází pouze z prokazatelného důvodu, ať už bezpečnostního – statického – nebo zdravotního stavu, a vždy na základě rozhodnutí OVŽP. Jedná se dřeviny suché, napadené parazitickými škůdci apod.
Za tyto jedince provádíme náhradní výsadbu, konkrétně v listopadu bylo vysázeno dalších 27 stromů (6× javor v místě za židovským hřbitovem, 2× sakura v Nerudově ulici, 2× višeň v ulici u Pilského potoka, 1× jerlina a 1× katalpa na Dukelském náměstí, 5× sakura v Družstevní ulici, 1× hloh a 2× javor v ulici Příbramská, 3× javor na Mírovém náměstí mezi Penny Marketem a Kopáčkovým domem a 4× lípa v ulici V Lipkách) a v rámci projektu revitalizace zeleně došlo k další výsadbě okrasných keřů např. ve Školní ulici, ve vnitrobloku na Dukelském náměstí, na Větrníku a u sportovní haly. Probíhal též úklid listí po celém městě.

Jen krátce, co nás čeká v roce příštím: Chceme se zaměřit na stav alejí. V Lipkách proběhne bezpečnostní ořez lip, dojde také k obnově aleje v Dubinských Kaštánkách, a hlavně k náhradní výsadbě Na Bzdince, tu jsme letos z kapacitních a finančních důvodů nestihli. Dále konečně dojde na realizaci okrasných kvetoucích záhonů na Mírovém náměstí a kolem budovy radnice. Ulice Pražská včetně přilehlých chodníků už bude zrekonstruovaná, a tak na zkrášlení centra města navážeme i v zeleni.

Závěrem chceme všem obyvatelům města, kteří se větší či menší měrou podílejí na údržbě zeleně, ze srdce poděkovat. Děkujeme taktéž za zasílání různých podnětů na zlepšení, ať je to již formou přes aplikaci Hlášení závad, elektronicky emailem či osobní návštěvou na městském úřadě.

Za odbor správy majetku zpracovala Bc. Klára Loudová,
referentka pro úsek správy veřejné zeleně

Reklama

Předchozí článekSeriál: Pojďme společně zlepšit kvalitu ovzduší v Dobříši…
Další článekOdpady v roce 2020 – vyhodnocení MESOH roku