Obraz pro svatou TekluAni během letních měsíců jsme neusnuli na vavřínech a dál pokračovali s přípravou stavby obnoveného morového sloupu u sv. Tekly, jehož rychlejší stavbu brzdily vlastně dovolené během prázdninových měsíců. Doufali jsme, že budeme již moci koncem července začít stavět, ale původně vybrané vhodné místo spíše vše jen komplikovalo, takže ještě může dojít k posunu místa. To, co se ovšem pohnulo správným směrem, byl obraz sv. Tekly, jehož kopie bude viset na sloupu v dřevěné kapličce. Tento obraz pro nás nakreslila místní umělkyně Petra Boušková Kvapilová.

Obraz bude připomínat východoevropskou ikonu, a proto byl malován na dřevě (masivu), který nám daroval Petr Sevald ze společnosti BIOS Dobříš, za což velmi děkujeme. Pokud se během srpna stavba sloupu rozběhne, bude naděje, že bude dokončena do 20. září. V sobotu odpoledne 25. září, tedy dva dny po svátku sv. Tekly, proběhne slavnostní posvěcení obrazu a poté i jeho pověšení. Pokud se sloup nepodaří postavit ve stanoveném termínu, bude tato slavnost asi o měsíc posunuta. Další nedílnou součástí naší stavby bude i železný kříž, který pro nás ukoval kovář Vladimír Drnec, ten bude ovšem zabudován již během stavby, kterou pro okrašlovací spolek zařídí Filip Kahoun.

Petr Kadlec

Reklama

Předchozí článekI v novém školním roce budeme pokračovat v individuálních konzultacích pro žáky, rodiče i pedagogy
Další článekPodbrdská výstava drobného zvířectva bude letos jinde