I v novém školním roce budeme pokračovat v individuálních konzultacích pro žáky, rodiče i pedagogy

Zdroj foto: https://srdceotvovic.cz/fotogalerie/2019/partnerske-vztahy


V lednu tohoto roku jsme zahájili konzultace se žáky základních škol k předmětům, ve kterých si nebyli jistí a potřebovali si procvičit látku, kterou nevstřebali při online a domácí výuce. V květnu, když se znovu školy otevřely pro všechny žáky a deváťáci měli po přijímacím řízení, nás velmi překvapilo, že zájem ze strany rodičů a jejich dětí o tuto formu podpory trvá. Vzhledem k poptávce jsme si o prázdninách nedali nohy na stůl, jak by mnozí čekali, ale dále jsme intenzivně plánovali jednotlivá setkání. Ke konci měsíce srpna jsme ve spolupráci s učiteli, studenty vysokých škol a dobříšského gymnázia poskytli konzultace z matematiky, českého jazyka, fyziky, angličtiny, ruštiny, vlastivědy a chemie v časové dotaci více než 650 vyučovacích hodin.
Jelikož zájem trvá, budeme v konzultacích pokračovat i v novém školním roce 2021/2022. Nabídka platí také pro rodiče a pedagogy v oblasti psychosociální podpory. Hlásit se můžete přes formuláře, které naleznete na stránkách http://www.brdy-vltava.cz/hlavni-oblasti/rozvoj-skolstvi/podpora-a-konzultace.html nebo na e-mailu bubancova@brdy-vltava.cz.
Děkujeme všem pedagogům a studentům, kteří se do této akce zapojili. Veliké díky posíláme také novoknínským skautům za poskytnutí klubovny.

A protože vzdělávat se nemusí jenom děti, připravili jsme na podzim sérii vzdělávacích seminářů s dr. Lidmilou Pekařovou. První ze třech přednášek proběhne 9. září 2021 v Kulturním domě Stará Huť od 17.30 hodin na téma „Co nepokazit ve výchově dítěte do sedmi let“.
Paní doktorka Lidmila Pekařová obdržela v roce 2019 od Nadace Charty 77 hlavní cenu za svoji praktickou edukační činnost. Svými zkušenostmi a přístupem v dobrém ovlivnila mnoho rodin. Je schopna pomoci všem, kdo potřebují prakticky náhled, jak řešit situace, které život přináší.
V poradenství vychází z třiceti let praxe v klinické psychologii a přednáškových aktivitách pro pedagogy, širokou veřejnost a řídící pracovníky různých firem a ve školství. Je autorkou knih „Jak žít a nezbláznit se“, a „SOS“, které se pro velký zájem dočkaly osmého vydání.
Na seminář dr. Pekařové se můžete přihlásit prostřednictvím formuláře, který najdete na www.brdy-vltava.cz a na https://www.facebook.com/MAPII.Dobris/.

Konzultace a vzdělávací aktivity jsou pro všechny účastníky zdarma a jsou financovány v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008630.
Těšíme se na viděnou.

Lucka Bubancová a Katka Boukalová

Reklama

Předchozí článekPoděkování zaměstnancům Domova seniorů Dobříš
Další článekObraz pro svatou Teklu