Obnova varhan pro kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši je v plném prouduStavba nového varhanního stroje do původní pseudobarokní skříně, která se zachovala z varhan Josefa Vanického z roku 1898, se realizuje. V roce 2019 po sepsání smlouvy s vybranou varhanářskou dílnou Kánský – Brachtl došlo k zahájení prací na výrobě nového nástroje.

V polovině prosince 2019 při kontrolním dni byly převzaty práce ve výši 1 522 277 Kč vč. DPH. Šlo především o zhotovení všech 987 cínových a dřevěných píšťal a o truhlářské práce na opravě varhanní skříně. Předmětem jednání bylo zhotovení úplně nového hracího varhanního stolu. Rozhodnutí padlo na zhotovení stolu, jehož zpracování bude navazovat na vzhled restaurované skříně a bude odpovídat době konce 19. století při dodržení současné ergonomické normy. Úhrada faktur byla čerpána z veřejné sbírky. Ke konci roku 2019 dosáhla veřejná sbírka částky ve výši 3 362 282 Kč, tj. 78 % ceny budoucího nástroje. Bylo rozhodnuto v pokračování prací na stavbě varhan. Rozsah prací v roce 2020 bude specifikován dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo. Půjde o práce na vzdušnici pro I. a II. manuál, o výrobu vzdušnice pro pedál, výrobu měchu, hracího stolu, pedálnice a lavice.

Oprava varhanní skříně si vyžádala i zhotovení nových částí, jako např. konstrukce pro umístění dřevěných píšťal, výrobu zadní stěny skříně s přístupovými dvířky a opravu červotočem poškozených částí, skříň byla napuštěna (petrifikována) nátěry proti poškození hmyzem a houbou. Řeší se restaurátorské provedení opravy poměrně zachovalého, zdařilého fládru a zlacení některých ozdobných prvků plátkovou mosazí.
V letošním roce budeme pokračovat ve veřejné sbírce, kde na dokončení stavby a instalaci celého nástroje schází částka ve výši cca 938 tisíc Kč. Pro milovníky vážné hudby připravujeme 5. ročník benefičních „Koncertů pro varhany 2020“, které jsou doprovodným programem veřejné sbírky na obnovu varhan. Termíny koncertů budou zveřejněny v březnovém čísle Dobříšských listů.

Stále lze přispět na obnovu dobříšských varhan formou adopce píšťal, uvedené na webových stránkách www.varhanydobris.cz, nebo přímo na transparentní účet 115-99660227/0100.

Ivo Kylar

Reklama