Návrat sv. Tekly na DobříšKdyž jsme se po úspěšně završeném projektu, kterým bylo v roce 2009 obnovení božích muk na morovém hřbitově u sv. Rocha, rozhodli, že dalším naším cílem bude obnova morového sloupu sv. Tekly, netušil jsem, že tato cesta nám bude trvat dalších dvanáct let. Předpokládali jsme, že se nám jej podaří postavit do roku 2015, kdy bylo 300leté výročí morové epidemie. Když se nám to nepovedlo, zájem postupně utichal a už se o obnově mluvilo jen tak mezi řečí. Až loňský rok změnil uvažování o obnově z jiného důvodu a s jiným smyslem.

Podnikli jsme poslední pokus získat pro projekt město, potažmo občany. Ten se sice nevydařil tak, jak jsme si představovali, ale alespoň jsme zjistili, že současná radnice úmysl podporuje, a tak jsme projekt přesměrovali na Startovač.cz. Zde se podařilo díky velkým i drobným dárcům vybrat potřebnou částku, za což všem, kdo přispěli, velmi děkujeme, a jejich zájmu si strašně ceníme. Díky tomu jsme mohli obnovu posunout dál.

Už během probíhající sbírky jsme Radu města Dobříše požádali o souhlas k postavení sloupu na dotčeném pozemku, s čímž rada jednohlasně souhlasila. V době uzávěrky tohoto čísla probíhá další jednání. Stavbu ale máme v úmyslu realizovat co nejdříve a pokusit se ji realizovat do 26. září. K dispozici prozatím máme asi 300 cihel ze zbořeného kina. Samotnou stavbu bude realizovat pan Filip Kahoun. V této chvíli již probíhá anebo se připravuje výroba železného kříže a malba nového obrazu sv. Tekly, který bude viset v dřevěné kapličce pověšené na sloupu. Ještě musíme najít někoho šikovného, kdo nám ji vyrobí. Bylo by samozřejmě krásné uspořádat na víkend 25.–26. 9. pouť sv. Tekly, ale to už je asi v říši fantazie. V této věci budeme určitě informovat v zářijovém čísle Dobříšských listů.

Petr Kadlec, Okrašlovací spolek města Dobříše

Reklama

Předchozí článekZahrádkáři Dobříš
Další článekZnámí herci na Strži