Mateřské školy města Dobříš z pohledu místostarostky města Dagmar MášovéPředškolní vzdělávání na území města Dobříš je zajištěno prostřednictvím tří mateřských škol zřizovaných městem a několika soukromými, alternativními subjekty. Co se týká speciální mateřské školy, město zřizovatelem žádné takové školy není. Oblast školství má za vedení města na starost přímo místostarostka Dagmar Mášová.

Kolik dětí nyní navštěvuje městské školky? Kolik zaměstnanců v mateřských školách města pracuje?
V mateřských školách zřizovaných městem Dobříš je aktuálně zapsáno celkem 385 dětí, provoz školek zajišťuje celkem 55 zaměstnanců, z toho je 34 pedagogů.

2. MŠ – 112 dětí
18 zaměstnanců – z toho 11 pedagogů
4. MŠ – 125 dětí
20 zaměstnanců – z toho 13 pedagogů
5. MŠ – 148 dětí
16 zaměstnanců – z toho 10 pedagogů

Jak velké finanční náklady putují do zajištění chodu mateřských škol města?
Celkový provozní příspěvek pro MŠ Dobříš je 3 230 000 Kč. V roce 2020 byl navýšen o částku 239 000 Kč na projektovou dokumentaci na adaptaci podkroví 4. MŠ Dobříš.
2. MŠ Dobříš – 1 260 000 Kč (860 000 Kč běžný provoz + 400 000 Kč havárie vody)
4. MŠ Dobříš – 1 015 000 Kč
5. MŠ Dobříš – 955 000 Kč

Jaké zásadní investiční či organizační akce pro školky ze strany města byly za poslední dobu realizované?
V roce 2020 byla realizována v 5. MŠ přístavba nového pavilonu se 2 třídami, díky které byla navýšena původní kapacita ze 110 dětí na stávajících 166, tedy o 56 dětí. Již v roce 2011 došlo k navýšení kapacity 2. a 4. MŠ.

V čem všem komunikujete s ředitelkami školek? Respektive jak probíhá spolupráce mezi vedením školek a města? Co vše rozhoduje město a co si rozhodují samotné paní ředitelky?
Poslední osobní společné setkání se všemi ředitelkami školek jsme měly před rokem, probíraly jsme zápisy a začínající covidovou pandemii. Nejčastějším tématem dalších, většinou telefonních hovorů je zajištění provozu v souvislosti s covidem-19. Velmi intenzivní komunikace probíhala na podzim s paní Krejčovou, zástupkyní ředitelky Chovanečkové, kdy jsme řešily havárii vody poslední prázdninový den. Osobně jsem navštívila ředitelky pouze v ředitelnách, nyní bohužel není vhodná doba na osobní setkání ve větší skupině a návštěva školského zařízení není vůbec vhodná. V lednu navštívila 2. MŠ Česká školní inspekce, kdy mě na jednáních zastoupil p. starosta. K té méně příjemné části spolupráce s ředitelkami patří vyřizování komplikovanějších stížností. Jsou to ale opravdu jednotlivé a velmi specifické případy.

Nyní v době pandemie jsou mateřské školy jednou z mála služeb, která funguje téměř bez omezení. Učitelky a další zaměstnanci školek jsou tak vystaveni nemalému riziku nákazy nemocí covid-19. Jak vnímáte tento fakt Vy sama a jak město v této době vedení školek pomohlo?
Velice si vážím postoje a přístupu ředitelek, které zajišťují téměř nepřetržitý provoz mateřských školek. Nikdo z nás myslím neočekával, že po roce budou stále zavřené školy a budeme mít nouzový stav. Moc děkuji všem zaměstnancům školek, že nikdo nebyl zbytečně doma, i když obavy o zdraví, jak vlastní, tak nejbližších členů rodin, prožívá spousta z nich. Navíc před rokem opravdu nikdo nevěděl, zda nebude nutné s dětmi trávit celý den v roušce, s ochranným štítem a v gumových rukavicích. Školky byly uzavřené pouze na nezbytnou dobu a rozpravy ohledně uzavření a znovuotevření byly náročné. Řešili jsme to jak s ředitelkami, tak v rámci jednání rady města.

Jaké plány ať už investiční, či jiné máte v oblasti mateřských škol do budoucnosti?
Ve 4. MŠ je pro rok 2021 plánovaná oprava terasy a obnova vodovodní přípojky pod terasou a do budoucna je v plánu využití podkroví. Plán na využití prostor Základní uměleckou školou Dobříš se v současné době vzhledem k finančním nákladům celé akce nebude realizovat.

Mezi plánované investiční potřeby je nutné zařadit i požadavek 2. MŠ na renovaci školní zahrady a obnovu venkovního i školního mobiliáře. I když to není přímo investice do školky, 2. MŠ se dotkne demolice kina v bezprostřední blízkosti této školky. Pro děti, pedagogy i rodiče to bude náročnější období, ale na oplátku místo ruiny vznikne blízko školky kousek zeleně. Bourání se neobejde bez hluku a zvýšené prašnosti, tak prosím všechny o trpělivost.

Změna nás po letech čeká také ve vedení 4. MŠ, kde od 1. 1. 1995 pracuje v pozici ředitelky paní Vaňková. Na jaře budeme vypisovat výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka, který/á školku povede od září tohoto roku. Doufáme, že nový uchazeč/ka bude nejméně tak kvalitní (hlavně pracovitý a zodpovědný) jako paní Vaňková.

Jak se školky zapojují do veřejného života?
Děti přinášejí velkou radost. Pod vedením zkušených pedagogických pracovnic se učí písničky a básničky. Jejich vystoupení dělala radost při různých příležitostech nejen seniorům. Vítání občánků bývá vždy velmi dojemné, stejně jako koledy v podání dětí s hudebním doprovodem. Při školní besídce nezůstane jediné oko suché. Výtvarné práce vystavují děti ve školce, zdobí chodby a šatničky a dělají radost rodičům každý den.

Zpracovala DH

Reklama

Předchozí článekSlovo starosty: Rozpočet jako rodinné finance
Další článekBarokní sloup sv. Tekly