Prodloužení stavebních úprav hlediště a hrací plochy sportovní haly DobříšBěhem provádění stavebních prací na obnově hlediště a sportovního povrchu dobříšské haly byly zjištěny nové skutečnosti, které povedou k prodloužení realizace. Přestože byly před zahájením akce provedeny potřebné zkoušky a sondy, během bouracích prací se ukázalo, že v místech založení bouraných stěn je porušena izolace proti vlhkosti, a musí se tudíž dodatečně dodělat. Dále byl zjištěn havarijní stav vnitřního obložení haly, které muselo být celé demontováno, a podklad byl vyspraven omítkou. Při bourání části hlediště bylo pak odhaleno jiné konstrukční řešení přední části horního ochozu, než ukázaly provedené sondy v jiných místech hlediště. Na stavbu byl proto přizván statik, aby upřesnil původní návrh řešení. Část horního ochozu musela být oproti plánu ubourána a poté znovu vystavěna. V současné chvíli je hotová podkladní vrstva pro položení sportovního povrchu hrací plochy. Stavební práce by měly být dokončeny začátkem prosince 2017.

Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová, odbor místního rozvojePředchozí článekDD Korkyně můžete nyní podpořit i nákupem v Albertu v Příbrami nebo v Mníšku
Další článekMáme za sebou 4. kulatý stůl – Prevence kriminality v Dobříši