Lednové slovo místostarostky města Dobříše

Foto: Michael „Hrabák” Kočí


Rozhodla jsem se do té politické „jámy lvové“ skočit znovu. To byla má předvolební slova. Dovolila bych si sama sebe malinko poupravit. Tak jednoznačná politická jáma lvová to zase úplně není.
Po zkušenostech zastupitele je samozřejmé, že se musíme seznamovat s novými postupy a chodem radnice. Jeden měsíc na to opravdu nestačí. Po dvou a půl měsících je situace přehlednější. Předně jsem nesmírně ráda, jak jsme se svých pozic jako nováčci v radě města zhostili. Korektně jsme si s koaličními partnery rozdělili agendy, mluvíme o problémech otevřeně, vysvětlujeme si naše postoje, diskutujeme.
Zabýváme se nejen oblastí, ke které máme blízko, ale řešíme i obecné, složitější i nepopulární agendy. A zejména tady je třeba zachovat si chladnou a zdravě kritickou hlavu. Je třeba vážit na obou miskách vah. Netěší mne navyšování cen (např. za svoz odpadu či vodného), zejména v takto složité době. I naše město však hospodaří s peněžními prostředky a má své výdaje.
Bohužel například odpadové hospodářství i vodné a stočné představují pro město výdaje, na které se z rozpočtu města doplácí. Čísla jsou bohužel v této problematice nelítostná. Samozřejmě k tomu přispívá také státní legislativa. V této souvislosti si opakovaně uvědomuji, že výdaje za svoz odpadu nejsou vypočítávány z čísel MESOHU. Jde o dvě odlišné nádoby. Čísla MESOHu se evidují na městském úřadě a říkají, kolik se od jakého domu svezlo nádob a jaká je případná výše slevy pro danou domácnost. Čísla za svoz odpadu, tedy skutečné počty tun a náklady za svoz, eviduje společnost DOKAS, která odpad sváží a likviduje. Výše poplatku není odvozena od systému MESOH, ale od celkových nákladů. My máme zájem systém MESOH revidovat. S koaličními partnery po dohodě o tomto třaskavém sudu prachu povedeme, doufám, konstruktivní debatu. Stejně jako probíráme otázky energetického plánování, které společně považujeme za jedno z velmi aktuálních a nevyhnutelných témat. Chceme se mu věnovat systematicky. Počítáme také s postupnou obnovou nemovitého majetku, která se v minulosti opomíjela a byla teprve nedávno nastartována. Co mne velmi těší, je shoda v tom neprodávat majetek města. Nicméně městský rozpočet není nafukovací, je nutné vážit všechny kroky. Velká snaha je získávat dotační tituly, je však pravdou, že město velikosti Dobříše má oproti menším obcím dotační podmínky ztížené. To nás ale nezastaví.
V tom jsme novinářskou hantýrkou řečeno ve shodě napříč politickým spektrem. A tak by podle mne komunální politika měla vypadat.
Na závěr mi dovolte odlehčení. Ráda bych nám všem popřála v novém roce pevné zdraví, lásku a štěstí. Ať se vám daří plnit si své sny a přání, ať máme proč se stále na svět usmívat a je nám všem stále dobře.

Jindřiška RombaPředchozí článekStručně ze Zastupitelstva města Dobříše konaného dne 8. 12. 2022
Další článekNa nový rok s referendem