Na nový rok s referendem

Foto: Michael „Hrabák” Kočí


Vážení spoluobčané, od jara loňského roku jste možná sledovali intenzivní výměnu názorů týkající se požadavku uspořádat místní referendum k územnímu rozvoji města. Tyto názorové střety jste mohli slyšet na veřejných jednáních zastupitelstva i projednávání změny územního plánu, číst v Dobříšských listech i na sociálních sítích. Zastupitelstvo o požadavku uspořádat místní referendum opakovaně hlasovalo a návrh neschválilo. Nikoli jako projev arogance, ale jako výsledek otevřených debat a důsledného zvažování pro a proti. Přípravný výbor se tak obrátil na soud. Krajský soud v září referendum vyhlásil na leden 2023. Proti tomu se město odvolalo formou kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud v polovině prosince kasační stížnost zamítl a potvrdil rozhodnutí krajského soudu ze září. V  Dobříši se tak spolu s prezidentskými volbami bude konat první místní referendum.
Pokud debaty kolem referenda sledujete, víte, že jsem jeho vyhlášení nepodporoval. Respektuji rozhodnutí soudu. Je tedy na vás, občanech Dobříše, jak o předkládaných třech otázkách v referendu rozhodnete. Byl bych velmi rád, pokud byste své rozhodnutí udělali s nejvyšší možnou péčí. S vědomím, že rozhodujete o pozemcích města v hodnotě desítek milionů korun. Že rozhodujete nejen o současných potřebách současných obyvatel našeho města, ale vaše rozhodnutí do jisté míry ovlivní i budoucí podobu Dobříše na několik příštích generací.

Do nového roku 2023 vám přeji pevné zdraví, bystrou mysl a životní optimismus. V minulém roce jsme na Dobříši zvládli uprchlickou krizi spojenou s válkou na Ukrajině. Rostoucí náklady měly a dále budou mít vliv i na rozpočet města. Řada z vás se zapojila do několika opakovaných sbírek pomoci pro Ukrajinu. Přečkali jsme jednu velmi silnou supercelární bouři. Ukázali jsme, že dokážeme spolupracovat a postupně měnit Dobříš k ještě lepšímu místu pro život. Těším se, že v tomto budeme společně pokračovat.

Pavel Svoboda, starostaPředchozí článekLednové slovo místostarostky města Dobříše
Další článekDobříšské listy – leden 2023