Křesťanská nauka pro dětiOd října 2018 nabízíme pro mladší děti (4–9 let) KLUBÍČKA, pro starší děti (10–15 let)
pravidelná SETKÁVÁNÍ PRO DĚTI. Tato setkání probíhají 1× týdně jednu vyučovací hodinu.
Děti se zde seznamují se základy křesťanské víry, prostřednictvím biblických příběhů se
zamýšlejí nad důležitostí dobrých mezilidských vztahů, sledují křesťanské svátky během roku a učí se porozumět jejich významu. Při „výuce náboženství“ vycházíme z metodiky od
profesionálních pedagogů, která volí vhodnou a zajímavou formu odpovídající věku dítěte.
Setkání probíhají v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši (Na Nábřeží 1650) v devíti
skupinkách podle věku dětí. Jejich rozpis a termín prvního setkání najdete ve druhé
polovině září na webových stránkách farnosti www.farnostdobris.cz a na našich
nástěnkách. Přihlásit svoje dítě můžete e-mailem na pcstomas@volny.cz nebo osobně
v kanceláři v PCSvT, děti pak na prvním setkání obdrží písemnou přihlášku. Případné dotazy
vám můžeme zodpovědět (po–pá) na tel. 602 308 881.
Přejeme dobrý a radostný začátek nového školního roku!

Ludmila Musilová

Reklama

Předchozí článekCirkus Lampyris na cestě Evropou aneb Tábor dobříšských světlušek
Další článekOslavy 150 let od založení Sokola Dobříš a XVI. všesokolský slet