Koncerty pro varhany

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Letošní rok byl pro příznivce a podporovatele našich benefičních koncertů velice skoupý. Z důvodů vládních opatření v souvislosti s pandemií bylo zrušeno šest plánovaných koncertů na živo, včetně adventního koncertu v prosinci.
Přesto jsme se snažili nerezignovat a na jaře v první vlně pandemie se podařilo zprostředkovat dva koncerty v přímém přenosu bez publika do vašich domovů. Koncert pro město byl vysílaný z kostela pod názvem „Koncert pro město“ v podání manželů Sedlákových a jejich dětí. Druhý koncert „Pozdrav z Francie“, v podání vynikajícího houslisty Romana Patočky a klavírního doprovodu Stanislava Gallina, byl vysílán ze sálu kulturního domu. Oba koncerty lze nalézt pod uvedenými názvy na „YouTube“. Při uvolnění pandemie během prázdnin jsme sáhli do jiného soudku a uvedli dva mimořádné benefiční rockové koncerty v prostorách Krmelce Vlaška, a to na živo. Šlo o dobříšskou skupinu Doors to the Citadel a rockovou žižkovskou legendární skupinu Blaženka. V měsíci září proběhl ještě naposledy na živo koncert Zuzany Stirské a jejího souboru Fine Gospel Time v dobříšském zámku a koncert České utrakvistické zpěvy z 15. století v provedení vokálního souboru Gontrassek v kostele Nejsvětější Trojice.
Pevně věřím, že příští rok by mohl být pro naši koncertní činnost vstřícnější. Již nyní připravujeme a sjednáváme benefiční koncerty pro příští rok. Některé soubory již přislíbily svou účast na benefici na podporu varhan pro rok 2021. (Kinsky Trio Prague, Piccolo coro & Piccolo orchestra, Škampovo kvarteto, Příbramská filharmonie).


Veřejná sbírka

Zrušené májové oslavy, výpadky benefičních koncertů, omezení bohoslužeb a obavy z budoucnosti, to vše ovlivňuje velikost a množství finančních darů na účet veřejné sbírky. K datu uzávěrky DL schází na realizaci stavby nových varhan částka ve výši cca 700 000 korun, která představuje 16,3 % z celkové ceny nástroje.
Přes tyto problémy se našemu sdružení podařilo umístit (již podruhé) do soutěže neziskových organizací pořádaných ČSOB. Akce „ČSOB pomáhá regionům“ podporuje finančně neziskové organizace, které pracují v sociálních, kulturních, humanitárních, volnočasových či výzkumných oblastech. Podmínkou pro soutěžící neziskovky bylo natočení 90sekundového spotu ovlastním projektu, který má oslovit širokou veřejnost. V prosinci probíhá soutěž a její princip tkví v tom, že čím více financí vybere soutěžící projekt od veřejnosti, tím vyšší dar získá od ČSOB, tedy až 50 000 Kč. V této soutěži obdrží 4 projekty v každém kraji darem 50 000 Kč, 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč. V každém regionu tak ČSOB rozdělí 150 000 Kč.

Obracím se na vás, čtenáře Dobříšských listů, s prosbou o finanční podporu našeho projektu, který bude zveřejněn na adrese https://csobpomaharegionum.csob.cz, kde také najdete, jak sbírka probíhá. Zahájení soutěže a sbírky je 7. 12. 2020 od 8.00 hodin a konec bude o půlnoci 6. 1. 2021. Přispějte třeba i malou částkou, kdo jak může, Váš příspěvek bude mít přesah pro další generace.


Varhany

Dodavatel varhan pro náš kostel, Varhanářská dílna Kánský-Brachtl, který se smluvně zavázal k dodání nového nástroje do 30. května 2021, se potýká s dopady omezení v souvislosti s koronavirovou pandemií a jeho nasmlouvané zakázky na tento rok jsou ve skluzu. Sdružení pro obnovu varhan vede jednání o dodržení sjednaného termínu. V listopadu došlo k dohodě mezi římskokatolickou farností a restaurátory, p. arch. Tomášem N. Mackem a Hynkem Mertou, na restaurování, opravu a doplnění povrchů varhanní skříně v kostele Nejsvětější Trojice s termínem dokončení 31. března 2021.

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan přeje všem příznivcům, podporovatelům a dárcům klidné prožití nastávajícího adventu, krásné vánoční svátky v kruhu svých nejbližších a pro nastávající rok dny bez pandemie, hodně zdraví a krásné hudby na živo.

Ivo Kylar

Reklama

Předchozí článekRobot nikdy nespí!
Další článekZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …