Dotační projekt „Efektivní správa Zdravého města Dobříše“Město Dobříš podalo v dubnu loňského roku žádost o dotaci na projekt, který má za cíl posílit efektivnost veřejné správy a optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě, a to zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a snižování administrativní zátěže občanů i úředníků. Celkově by mělo dojít ke zkvalitnění řízení města a Městského úřadu Dobříš a zlepšení spolupráce s občany. Projekt je finančně podpořen prostředky EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost částkou 3 618 554 Kč, což představuje 95 % z celkových způsobilých nákladů. Realizace projektu bude trvat souvisle 24 měsíců s datem zahájení 1. 1. 2017. Hlavní aktivity, které budou v rámci projektu probíhat, jsou:

  • Zpracování 5 strategických dokumentů města (akční plán rozvoje města Dobříše, marketingová a komunikační strategie města, dokument pro rozvoj volnočasových aktivit na Dobříši a v jeho okolí, územně dopravní koncepce /koncepce bezpečné mobility/, plán odpadového hospodářství).
  • Činnost spojená s vykonáváním místní Agendy 21 a postupem ze stávající kategorie D do kategorie C.
  • Vzdělávání úředníků a sdílení dobré praxe s okolními obcemi formou workshopů.
    Výsledky projektu by měly být přínosné nejen zaměstnancům města, ale také občanům celé ORP Dobříš.

Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová, odbor místního rozvojePředchozí článekRozhovor s novým místostarostou Dobříše, Ing. Tomášem Hadžegou
Další článekJaký byl 1. kulatý stůl v Dobříši?