Dotační projekt „Efektivní správa Zdravého města Dobříše“Město Dobříš podalo v dubnu loňského roku žádost o dotaci na projekt, který má za cíl posílit efektivnost veřejné správy a optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě, a to zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a snižování administrativní zátěže občanů i úředníků. Celkově by mělo dojít ke zkvalitnění řízení města a Městského úřadu Dobříš a zlepšení spolupráce s občany. Projekt je finančně podpořen prostředky EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost částkou 3 618 554 Kč, což představuje 95 % z celkových způsobilých nákladů. Realizace projektu bude trvat souvisle 24 měsíců s datem zahájení 1. 1. 2017. Hlavní aktivity, které budou v rámci projektu probíhat, jsou:

  • Zpracování 5 strategických dokumentů města (akční plán rozvoje města Dobříše, marketingová a komunikační strategie města, dokument pro rozvoj volnočasových aktivit na Dobříši a v jeho okolí, územně dopravní koncepce /koncepce bezpečné mobility/, plán odpadového hospodářství).
  • Činnost spojená s vykonáváním místní Agendy 21 a postupem ze stávající kategorie D do kategorie C.
  • Vzdělávání úředníků a sdílení dobré praxe s okolními obcemi formou workshopů.
    Výsledky projektu by měly být přínosné nejen zaměstnancům města, ale také občanům celé ORP Dobříš.

Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová, odbor místního rozvoje

Reklama

Předchozí článekRozhovor s novým místostarostou Dobříše, Ing. Tomášem Hadžegou
Další článekJaký byl 1. kulatý stůl v Dobříši?