Investiční projekty podpořené prostřednictvím Místní akční skupiny Brdy–Vltava z Integrovaného regionálního operačního programuMístní akční skupina (MAS) Brdy–Vltava je regionální organizací, která přináší finanční prostředky pro rozvoj našeho území. Jak postupujeme? Nejdříve zmapujeme potřeby našeho regionu, který čítá 32 obcí (oblast Dobříšska, Novoknínska a středního Povltaví). Poté zpracujeme společnou strategii, na jejímž základě žádáme o finanční prostředky. Po přidělení finančních prostředků na realizaci strategie jsou tyto rozdělovány mezi projekty, které nejvíce přispívají rozvoji našeho území. O všem rozhodují místní odborníci v rámci takzvané výběrové komise. Jedním z finančních zdrojů je Integrovaný regionální operační program (IROP), který je zaměřen zejména na rozvoj infrastruktury obcí. Je možné z něj financovat budování komunikací pro pěší, odborné učebny základních škol, sociální infrastrukturu, složky IZS apod.

Naše MAS Brdy–Vltava v rámci IROP podpořila následující projekty:
Bistro a kavárna s příběhem (sociální podnik Portus Praha, s. r. o.); vybudování odborných učeben v ZŠ a MŠ Nečín; úprava komunikací na sídlišti Větrník (město Dobříš); vybudování 2 chodníků podél silnice III/10216 v úseku Korkyně–Křížov, silnice II/102; Buš – chodník podél silnice III/10217; chodníky a křižovatka Ouběnice–Ostrov; bezbariérové úpravy chodníku podél silnice II/116, CH1 a CH2 (obec Nová Ves pod Pleší); vybavení JSDH Davle; přístavba k hasičské zbrojnici Masečín, čp. 179 (obec Štěchovice).

Rozdělené dotace prostřednictvím MAS Brdy–Vltava celkově činí 27,7 milionů Kč. Další podporovanou oblastí ze strany MAS Brdy–Vltava je sociální infrastruktura, v rámci které připravují své projekty Stéblo, z. s. – zde se jedná o kompletní rekonstrukci stacionáře pro osoby se zdravotním postižením v Boroticích; a město Dobříš, které plánuje vybudovat denní stacionář pro seniory v domě s pečovatelskou službou.

Za realizační tým Brdy–Vltava
Mgr. Markéta Dvořáková, DiS.

Reklama

Předchozí článekDobříšské listy – duben 2021
Další článekVracím zpět, co jsem dostal