Dobříš zadává veřejné zakázky plně elektronickyOd března 2020 využívá město Dobříš elektronický nástroj E-ZAK.

Rozšíření elektronické nabídky a žádosti o účast umožňuje dodavatelům jednoduché a plně elektronické podávání nabídek. Velmi praktické jsou dvě auditorské funkcionality. Auditor – role umožní přidat do E-ZAKu roli auditora organizace pro zadavatele. Uživatel s tímto oprávněním má pak přístup ke všem zadávacím řízením své organizace. Výhodným rozšířením je pak Auditor – statistiky, který poskytuje nastavitelný přehled o zadávacích řízeních.

V Dobříši používáme také modul Podpora VZMR (výběrová řízení malého rozsahu, tj. do zákonného limitu 2 000 000 Kč bez DPH pro služby a dodávky a 6 000 000 Kč bez DPH pro stavební práce), který nabízí až tři nastavitelné postupy dle interní směrnice. Ne každý dodavatel disponuje elektronickým podpisem, díky Podpoře VZMR – vypnutí elektronického podpisu můžeme jako zadavatel u VZMR stanovit, zda musejí dodavatelé při komunikaci elektronický podpis použít.

Kromě splnění všech zákonných požadavků u zakázek v režimu zákona jsme nástroj pořídili zejména pro komplexní přehled nad zakázkami. Díky individuální instalaci E-ZAKu tak máme elektronický nástroj, který pomáhá při administraci všech zakázek, tvoří ucelené manažerské přehledy a je pro nás oporou procesu, kdy minimalizuje lidskou chybu nastavenými pravidly. Je plně automaticky napojen na naší spisovou službu a registr smluv. Apelujeme na všechny dodavatele, aby si nastavili e-mailové notifikace na náš oficiální profil https://zakazky.mestodobris.cz/. Tak budou informováni o každé nové veřejné zakázce.

Díky E-ZAKu jsme vysoutěžili opravy ulic, například ulici Jiráskova provede firma Robstav z jiného regionu, kterou bychom dříve určitě neoslovili. V jiném případě zakázky rekonstrukce ulice U Slavie došlo i k tomu, že vysoutěžená cena 7 757 000 Kč byla o téměř 1 500 000 Kč nižší, než jsme plánovali, při dodržení stejných parametrů zakázky.

Petr OplíštilPředchozí článekCovid-19 ovlivnil i fungování Městské policie Dobříš
Další článekPlacené stání vozidel na místních komunikacích v Dobříši