Covid-19 ovlivnil i fungování Městské policie DobříšV souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a vládou přijatými krizovými opatřeními proti šíření covid-19 byla od pondělí 5. října 2020 Městská policie Dobříš uzavřena pro osobní jednání, a to až do odvolání. Strážníci MP Dobříš jsou však nadále k dispozici 24 hodin a v případech opravdu nezbytných pro ochranu života a zdraví občanů zůstává zachován i osobní styk.

Toto omezení platí především pro nedůležité záležitosti. Na služebně občané samozřejmě mohou zazvonit a my s nimi budeme komunikovat přes mikrofon. Základní kontakty jsou uvedeny na vstupních dveřích MP Dobříš.


Naše činnost v tomto období

Kontrolujeme zejména dodržování krizových opatření vlády, dodržování nových vládních nařízení, nošení roušek, kontrolujeme sportoviště, dětská hřiště, dodržování zákazu srocování lidí. Probíhá také kontrola hřbitovů, zajištění budovy městského úřadu v úředních hodinách a kontrola prostor Pastoračního centra sv. Tomáše, objektů města a školských zařízení, aby nedocházelo ke krádežím a pohybujeme se v blízkosti zdravotnických zařízení. V nočních hodinách strážníci kontrolují zejména objekty, kde se prodávají potraviny, a lékárny.
S občany v této době probíhají ve větší míře konzultace po telefonu a písemně. Jejich dotazy se týkají hlavně záležitostí spojených s nouzovým stavem.

Na Dobříši zatím postačují v případě páchání přestupků spojených s nařízením vlády důrazné domluvy ze strany strážníků k dotyčným osobám. V první vlně pandemie koronaviru byli občané v Dobříši velmi solidární, zodpovědní a disciplinovaní. V druhé vlně je však znát, že mnohým lidem dochází trpělivost ze stále měnících se opatření a veřejnost přestává těmto opatřením věřit.
Lidé až na výjimky si obličeje předpisově zakrývají, když je potřeba. Stále však upozorňujeme na odstupy, jelikož zvláště mládež se často shlukuje ve skupinkách i dvaceti lidí. Při pěkném počasí strážníci více kontrolují i oblasti okolo Dobříše, kam v tu dobu vyráží více lidí na procházky. V době nouzového stavu někdy dochází k porušování veřejného pořádku, tj. rušení nočního klidu zejména v centru města. Co se týká dopravních přestupků zaznamenáváme velký pokles.

Dovolím si jen upozornit, že za neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, tedy strážníka, může být dotyčnému uložena pokuta příkazem na místě až do výše 10 tis. Kč. Ve správním řízení se pokuty pohybují mnohem výše.

Strážníci MP Dobříš informovali občany k situaci v Pražské ulici

Od 29. 9. 2020 se začalo s úpravami spojenými s obnovou povrchu vozovky. V této době není v provozu parkoviště P+R a placené stání u prodejny COOP. Žádali jsme proto občany o maximální ohleduplnost a trpělivost při parkování, a to hlavně v zóně C (ulice Za Poštou). V místě dobříšského kruhového objezdu u plynové kotelny jsme žádali řidiče o velkou trpělivost a maximální soustředění při řízení vozidla.

Městská policie na světelné křižovatce zpočátku po uzavření části Pražské ulice řídila provoz, než se situace zklidnila.

Problémy s kamiony v úzkých ulicích města

V souvislosti s uzavřením hlavní silnice v našem městě docházelo ke komplikacím, kdy nám i přes zákazy projížděly kamiony do uliček u zámku. V několika případech řidiči kamionu způsobili dopravní nehodu, jeden cizinec dokonce z místa nehody ujel.
Následné doplnění dopravních značek pro omezení vjezdu nákladních aut a kamionů do ulice Lidická byla tedy nutnost, jelikož i přes umístěné dopravní značení, které upozorňuje na uzavírku Pražské ulice a omezený průjezd centrem města, sem najížděli řidiči s velkými nákladními auty a kamiony. Tady pak velmi složitě manévrovali, aby se dostali zase pryč. Naposledy v této ulici dokonce uvízl bulharský kamion, který tak poničil nejen vozovku, ale mimo jiné i lampu veřejného osvětlení. Proto byly na hlavní Pražské ulici ve směru od Prachandy do centra doplněny další dopravní značky, které už snad řidiče dostatečně upozorní, že průjezd nákladních aut přesahující 3,5 tuny je daným místem zakázán.

Něco dalšího z naší činnosti v říjnu

– I v době nouzového stavu odchytáváme toulavé psy a jsme ve spolupráci se správcem psího útulku.
– Stále často řešíme problémy občanského soužití. Většinou se jedná o manželské hádky, kdy ve většině případů hraje hlavní roli alkohol, na jehož základě dochází ke slovnímu napadání a někdy i drobnému postrkování.
– V součinnosti s PČR jsme v této době pátrali po pohřešované osobě.
– Ve spolupráci s Centrem ochrany fauny ČR řešíme společně problémy s pobíhající a ochočenou liškou v centru Dobříše. V tomto případě se již učinila opatření a ve městě byla umístěna odchytová klec. Dovoluji si upozornit, že vzteklina tady určitě nehrozí. Jak nám bylo sděleno ředitelem OF ČR v současné době se u lišek vzteklina nevyskytuje.
– Často se zabýváme ležícími osobami na silnících pod vlivem alkoholu, ve většině případů voláme rychlou záchrannou službu, protože se osoby nachází již v deliriu a je potřeba lékař.
– Řešíme také ve spolupráci s myslivci usmrcenou lesní zvěř na silnicích.
– Apelujeme na dodržování OZV města ohledně hlučných strojů ze staveb.
– Hlásíme závady ve sjízdnosti silnic (například poražený strom, větve stromů v jízdní dráze) a činíme opatření k okamžité nápravě.
– V rámci naší činnosti jsme řešili také dva opilé muže, kteří se snažili dostat do autobusu odjíždějícího ve směru na Prahu. V nástupu jim správně zabránil samotný řidič autobusu, jelikož osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu, se vstup do prostředku veřejné dopravy zakazuje.
– Opakovaně pak řešíme špatné parkování vozidel jak v zákazech, tak například před kontejnery, které pak není možné vyvézt.

Zpracovala strž. Alena Kovaříková,
zástupce velitele MP DobříšPředchozí článek1. ZŠ Dobříš, Komenského náměstí
Další článekDobříš zadává veřejné zakázky plně elektronicky