Dobříš Vašima očima aneb Hledáme 10 priorit – už víme, jaké jsou… Souhlasíte s nimi?Ve středu 7. února 2018 se zaplnil společenský sál Kulturního střediska Dobříš a u osmi diskusních stolů se sešli občané, aby svými návrhy a hlasováním pomohli vybrat deset nejvýznamnějších priorit či problémů města.

Dobříš – Občané po sedmileté odmlce využili příležitosti, aby prostřednictvím veřejného fóra ovlivnili dění v Dobříši. Ve středu 7. února se u diskusních stolů setkalo dle prezenční listiny 58 účastníků, aby svými návrhy a hlasováním pomohli vybrat deset nejvýznamnějších problémů města. Za největší prioritu přítomní občané označili „dokončit diskusi o spolkovém domě a realizovat jej,” zdůraznili však také „nerozšiřovat výstavbu do volné krajiny a zachování stávajícího charakteru menšího města do 10 tisíc obyvatel”.  Mezi prioritami nechyběla také „výstavba nové knihovny” či „zavedení pytlového svozu tříděného odpadu po celé Dobříši”.  Náměty, které dostali nejvíce hlasů, nyní postupují do ověřovací ankety, v níž mohou jejich důležitost hodnotit i ostatní občané. Také mladí (studenti Gymnázia Karla Čapka) měli u svého stolu zajímavé návrhy, hlavní důraz kladli na vybudování „víceúčelového společenského sálu”.

 „Vážím si toho, že lidé prokázali ochotu a chuť aktivně se podílet na dalším rozvoji města Dobříš. Děkuji všem účastníkům tohoto veřejného fóra, že se s námi ve svém volném čase přišli podělit o své nápady, náměty a také problémy, které je, podle jejich mínění, třeba neodkladně řešit ,“ vyjádřil se starosta města Dobříše Stanislav Vacek.

Účastníci veřejného fóra mohli v rámci osmi diskusních stolů, kterými byly občan a úřad, bezpečnost ve městě; životní prostředí; územní rozvoj a doprava; místní ekonomika a podnikání; sociální a zdravotní oblast, rodina a zdravý životní styl; školství, volný čas a sport; kultura, cestovní ruch, péče o místní památky; děti a mládež (tzv. stůl mladých), navrhovat témata, která je trápí a je třeba je řešit. Poté od každého stolu byla hlasováním vybrána dvě nejdůležitější témata. V samém závěru fóra bylo tedy občany pojmenováno šestnáct témat, mezi nimiž přítomní svými hlasy označili těchto deset prioritních.

Návrhy 16 priorit a z nich 10 nejzásadnějších (2 priority stejný počet hlasů):

 1. Dokončit diskusi o spolkovém domě a realizovat jej
 2. Nerozšiřovat výstavbu do volné krajiny
 3. Zachování stávajícího charakteru menšího města do 10 tis. obyvatel
 4. Stavba nové knihovny
 5. Pytlový svoz tříděného odpadu po celé Dobříši
 6. Skatepark – renovace ramp + akce
 7. Dostupnost zdravotní péče (stomatolog, pediatr, aj.)
 8. Bezpečná cyklodoprava po městě (děti)
 9. Zimní stadion (zastřešení,….)
 10. Chybějící chodníky a dopravní značení – U Slávie, Školní, Lipky, Větrník, Vlaška
 11. Rozšíření kapacity MŠ, ZŠ a ZUŠ
 12. Řešení nepřizpůsobivých občanů v oblasti u kina a Na Lukách (Kolocentrum)
 13. Podpora podnikatelů (místních) městem Dobříš
 14. Revitalizace centra města podporující drobné podnikatelské aktivity (předzahrádky, akční nabídky)
 15. Ambulantní sociální služby (denní stacionář, odlehčovací služba)
 16. Rekonstrukce kina pro knihovnu

Dalším krokem, do kterého nyní chceme občany města zapojit, je uspořádání ankety pro ověření problému formulovaných v rámci veřejného fóra. Svůj názor na význam jednotlivých námětů mohou nyní občané vyjádřit hlasováním v ověřovací anketě na titulní straně webu města.

K dispozici je také tištěná podoba anketního lístku, a to prostřednictvím Dobříšských listů – březen 2018. Online hlasování i odevzdávat anketní lístky bude možné do 23. března 2018. Anketní lístek můžete odevzdat na podatelně MěÚ Dobříš, Infocentru města Dobříš, v Městské knihovně Dobříš a dalších místech. Poté, co budou známi výstupy ankety, budou ověřené „priority“ předány na jednání rady města a dne 12. dubna budou výsledky ankety projednány zastupitelstvem města a zde již může být určeno, na kterou ověřenou prioritu bude vynaloženo 150 000 Kč.

Veřejné fórum mělo i svůj doprovodný program. Politička za Zdravé město a místní Agendu 21 Denisa Havlíčková, která akci moderovala, představila v krátké prezentaci aktivity a akce uspořádané v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 v roce 2017, současně pozvala přítomné na chystané akce v letošním roce. Odbornou pomoc a facilitaci zajistila Národní síť Zdravých města ČR prostřednictvím Dany Divákové.

Zajímavou součástí byla i tzv. „pocitová mapa”, se kterou přijel pracovník Univerzity Palackého v Olomouci Jiří Pánek. Záznamy do mapy během fóra byly přeneseny do elektronické podoby a od pátku 9. 2.  je „pocitová mapa” k dispozici také pro občany Dobříše v elektronické podobě http://pocitovamapa.nszm.cz/dobris-2018/po dobu cca 5 týdnu. Rodičům byla také nabídnuta možnost pohlídání jejich dětí prostřednictvím Rodinného centra Dobříšek, které zřídilo v kulturním středisku hernu.

Šárka Krůtová, koordinátor projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Reklama

Předchozí článekOhlédnutí za prvním pololetím Gymnastiky Dobříš, z.s.
Další článekO čem se diskutuje