Divadelní akademie v Památníku Karla Čapka ve StržiMyšlenka uspořádat společné divadelní představení několika škol vznikla již v roce 2017. Na tuto myšlenku se nám podařilo navázat v září 2018 přípravou divadelního vystoupení žáků ze ZŠ Dobříš, Komenského nám., ZŠ Rosovice, ZŠ Dobříš, Lidická, a Základní umělecké školy Dobříš, která zajišťovala hudební a zvukovou stránku celého představení.

Děti ze škol nacvičily Doktorskou pohádku, pohádku Brémští muzikanti a Poučnou pohádku pro malá čuňátka. Devatenáctého června pak proběhlo v Památníku Karla Čapka společné představení všech zúčastněných škol. Malí herci hráli představení hned třikrát, dvakrát dopoledne pro své spolužáky, odpoledne pro rodiče. V rámci divadla jsme navázali také spolupráci se šicí dílnou Farní charity Starý Knín Rukama nohama, která ušila dětem kostýmy.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II“ během školního roku 2018/2019 zapojili, a těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce. MAP II je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Katka Boukalová a Lucka Bubancová, Brdy–Vltava, o.p.s.

Reklama