Dejte šanci dobříšským varhanám zaznít a podpořte tento projekt pro naše městoSdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši, z.s., bylo vybráno a zapojeno do programu ČSOB pomáhá regionům. ČSOB zapojilo do tohoto programu pro každý kraj 4 neziskové organizace, tedy celkem 56 právních subjektů z celé ČR, s tím, že v každém regionu budou poskytnuty příspěvky ve čtyřech finančních hladinách, a to 50 000, 40 000, 35 000 a 25 000 korun. Příspěvky budou poté přidělovány na základě dosažených výsledků jednotlivých úspěšných žadatelů, a to podle pravidla „čím více vybereme od veřejnosti, tím vyšší dar získáme“ (tzn. ta organizace, která vybere nejvyšší částku, obdrží 50 000 Kč, druhá nejúspěšnější organizace obdrží 40 000 Kč, třetí organizace získá příspěvek ve výši 35 000 Kč a čtvrtá organizace získá 25 000 Kč).

Akce byla odstartována v pátek 11. 5. a výběr končí o půlnoci z 26. 6. na 27. 6. Číslo sbírkového účtu u ČSOB je 101 7777 101/0300 a důležité je uvést přidělený variabilní symbol pro náš projekt: 20180603. Lze přispět prostřednictvím brány ČSOB uvedené na adrese www.csobpomaharegionum.cz.

Ivo Kylar

Reklama

Předchozí článekArnošt Goldflam, Doma u Hitlerů – 7. 6.
Další článek4. benefiční koncert pro obnovu dobříšských varhan