1. ZŠ Dobříš, Komenského náměstíÚspěch v soutěži Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. I v letošním školním roce se do jejího základního kola zapojilo mnoho našich žáků od 1. do 9. ročníku. V kategorii žáků prvních tříd byl nejúspěšnějším řešitelem Roman Štajmar ze třídy 1.B, kterému jen těsně unikl postup do krajského kola. V kategorii žáků 3.–5. tříd byla nejlepší soutěžící Johana Dušánková ze třídy 5.B. V kategorii žáků 6.–9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých SŠ zazářila Eliška Sokolová ze třídy 9.B, která se svým výsledkem nominovala do krajského kola. Z celkového počtu 1 389 řešitelů obsadila dělené 59. místo. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Mgr. K. Sobotková


A zase „dištanc“

Opět nás to potkalo 14. října – zavřená škola pro všechny. Někteří ve škole se dostali do karantény, někteří se blíže seznamovali s nepříjemnou nemocí, ale všem se nám do distanční výuky nechtělo. Vždyť žáci a učitelé byli ve škole jen měsíc a půl! Atomová elektrárna nebouchla, ale 2. listopadu jsme do školy stále nesměli. Tedy jsme se učili distančně online asynchronně a i synchronně. Učitelé se učili učit zcela jiným způsobem, žáci se učili učit jinak a někteří rodiče se najednou stali hospitujícími na hodinách svých dětí. K výuce jsme u nás ve škole všichni používali platformu Google Suite.

Snažili jsme se držet starého úsloví: Co nás nezabije, to nás posílí. S některými úsměvnými hláškami žáků se chceme podělit (neupraveno):
– informace z chatu: „Pardon, pančelko, já jsem vás teď neslyšel, byl jsem kadit.“
– dotazníkové šetření „Život ve škole 2020“: „Paní učitelko, proč se nás ptali, kolik máme doma televizí a aut? Mě to přišlo chvilkama ty otázky, že by nás chtěli vykrást.“
– hodina matematiky ve druhé třídě, příklad typu r + 20 = 50; odpověď žáka: „R se převléklo za 30.
– úkol: „Jaké znáš druhy čtyřúhelníků, načrtni a zapiš vše, co o nich víš.“ Odpověď: „Čtverec, kosočtverec, obdélník, nevím, jak se to nazývá, vypadá to ňák ♦.“
– písemné zkoušení: „Paní učitelko, já se omlouvám, ale nic si nepamatuju, matematika mi nejde, ale budu se učit.
– hovor s babičkou: „A babi, proč ti táta musí pořád nastavovat mobil?“ „Protože dřív mobily nebyly.“ „A co bylo? Už to mám! Poštovní holubi!“

Všem žákům a rodičům přejeme v roce 2021 hodně zdraví, pohody, klasickou výuku a už žádný „dištanc“.

Všichni ze „staré“ školyPředchozí článek2. ZŠ Dobříš, Školní 1035
Další článekCovid-19 ovlivnil i fungování Městské policie Dobříš