Co se podařilo v rámci meziobecní spolupráce v regionu Brdy–Vltava v sociální oblasti?V letech 2011 až 2012 byl pro naše území za účasti obcí, poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků sociálního odboru města Dobříše a veřejnosti zpracován komunitní plán sociálních služeb regionu Brdy–Vltava na období 2013–2017. V loňském roce tedy platnost tohoto dokumentu vypršela a nastal čas se ohlédnout, co všechno se v jeho rámci podařilo v území zrealizovat. Plán obsahoval celkem 76 opatření, která měla přispět ke zlepšení sociální situace obyvatel regionu Brdy–Vltava. Průběžně bylo plněno 62 opatření, plán byl tedy naplněn z více než 80 %. A co konkrétně se nám podařilo? Obce regionu společně vytvořily tzv. Sociální fond. I díky této podpoře se podařilo rozšířit kapacity i rozsah služeb poskytovaných v regionu (např. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odlehčovací služba a další). Bylo realizováno několik projektů na podporu dlouhodobě nezaměstnaných (pracovní četa Brdy–Vltava, šicí dílna Farní charity Starý Knín). Dále byl v území díky Centru pro komunitní práci střední Čechy pilotně ověřen unikátní projekt na podporu osob pečujících o osobu blízkou (nejčastěji rodiny pečující o děti se zdravotním postižením), kterým byla nabízena odborná i psychosociální podpora v jejich nelehkém údělu. Podařilo se toho opravdu hodně a co nás čeká dál? V současné době díky podpoře Operačního programu Zaměstnanost aktualizujeme plán sociálních služeb pro další období. Scházíme se společně s obcemi, poskytovateli a uživateli služeb a snažíme se vymyslet, co dalšího podniknout, aby se všem obyvatelům našeho regionu dostalo potřebné podpory a pomoci v případě, že se ocitnou v obtížné životní situaci. Děkuji tímto všem našim spolupracovníkům a aktivním organizacím na poli sociálních služeb, jejichž práce je nezastupitelná.

Za MAS Brdy–Vltava Bc. Markéta Dvořáková, DiS.,
a za Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska Ing. Petra Křivonosková

Reklama

Předchozí článekPečovatelská služba Dobříš
Další článekProgram Dobříšských májových slavností