Pečovatelská služba DobříšPečovatelská služba města Dobříše nabízí podporu a pomoc občanům všech věkových kategorií, jejichž nepříznivá situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

Komu je služba určena:

Osobám všech věkových kategorií od 1 roku věku:
– s tělesným postižením
– s pohybovým omezením
– se zdravotním postižením
– v době rekonvalescence
– s vážným onemocněním

Seniorům od 65 let s omezenou pohyblivostí a sníženou orientací

Rodinám s dítětem/dětmi
– rodinám s dětmi, kde se současně narodily tři a více dětí
– rodinám s těžce nemocným dítětem
– rodinám s postiženým dítětem
– matkám na rizikovém těhotenství
– rodičům s tělesným postižením a s vážným onemocněním

Kde, kdy a jak je poskytována:

– jako služba terénní, podle potřeb občana v jeho domácím prostředí
– jako služba ambulantní ve středisku osobní hygieny, za kterou občan dochází nebo je doprovázen
– v době od 7 do 22 hodin

Co služba nabízí:

– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
– pomoc při osobní hygieně
– zajištění stravy
– pomoc při zajištění chodu domácnosti
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– základní sociální poradenství
– zapůjčování kompenzačních pomůcek (WC židle, sedátka do vany,…)
– podpora a instruktáž pro pečující (jak pečovat)

Bližší informace můžete získat na kontaktní adrese: Dobříš, Dukelské nám. 443, v pracovní dny od 7 do 15.30 hod., telefon: 318 522 874, www.psdobris.cz nebo www.mestodobris.cz.

Reklama

Předchozí článekČajovna Dobříš – Den bez obalu
Další článekCo se podařilo v rámci meziobecní spolupráce v regionu Brdy–Vltava v sociální oblasti?