Činnost Městské policie Dobříš za měsíc říjen 2018Stání na chodníku

5. 10. Součinnost s PČR. Potyčka osob. Došlo k napadení v restauraci na náměstí. Případ řeší policisté v Dobříši.
6. 10. Na Mírovém náměstí byl napaden muž, údajně nožem. Útočník utekl směrem ke kruhovému objezdu. Autohlídka se ihned spojila s psovodem MP a společně se vydali uvedeným směrem, kde podezřelého z trestného činu zadrželi. Muž byl vyzván k prokázání totožnosti. Strážníci případ oznámili Policii ČR a na místě čekali do příjezdu jejich policejní hlídky. Případ je v šetření.
9. 10. Žádost o pomoc. V ulici Čs. armády., v neobydleném domě, tekla proudem voda ze zahradního kohoutu. Sousedka požádala strážníky o pomoc. Ti kontaktovali příbuzného po zemřelých majitelích.
11. 10.Pomáháme. V ulici V Lipkách se porouchal elektrický vozík invalidnímu občanovi. Nemohl se hnout z místa. Požádal proto o pomoc strážníka, který ho následně odvezl až do místa jeho bydliště.
11. 10. Nahlášen požár v budově bývalého kina. Všechny složky IZS byly na místě. Správce objektu také. V prostorách nebyl nikdo nalezen. Případ se šetří.
14. 10. Ohrožen na životě. Za betonovými panely na náměstí byl nalezen silně podnapilý, promočený a silně podchlazený muž. Nacházel se v takovém stavu, že bylo nutno přivolat rychlou záchrannou službu. Cizí zavinění bylo vyloučeno.
16. 10. Nahlášeno poškozování majetku v hotelovém pokoji v Dobříši. Součinnost s PČR při zásahu. Byli zjištěni tři podnapilí muži, kteří poškodili vybavení pokoje. Muži byli vyvedeni z areálu hotelu a později se s majitelem komplexu domluvili a na místě uhradili způsobenou škodu.
16. 10. Napadení slzným plynem. Na žádost operačního důstojníka PČR z Příbrami vyjeli strážníci na parkoviště Penny Marketu – Větrník. Zde měl údajně neznámý muž použít slzotvorný prostředek proti jinému muži a z místa ujet, což se na místě potvrdilo. Poškozenému a napadenému muži z Drevníků byla přivolána rychlá záchranná služba. Ve věci dále šetří PČR.
17. 10. Dopravní nehodu osobního vozidla a cyklisty řešili policisté. V ulici Za Pivovarem. Nehoda byla oznámena strážníkům, ti přivolali dopravní policii a RZS. „Podle prvotních informací šestaosmdesátiletý řidič se svým vozem narazil do nezletilého cyklisty, který přejížděl po přechodu pro chodce na kole. Dechovou zkouškou byl u řidiče alkohol vyloučen. Skutečnou příčinu střetu a viníka určí policisté, kteří událost šetřili.“
Po přechodu pro chodce? Pouze jako chodec!!! Jedete na kole a chcete využít přechodu pro chodce, abyste se dostali na protější stranu ulice? Potom po přechodu pro chodce musíte vždy jízdní kolo vést vedle sebe. Pokud možno po své pravé straně blíž k okraji přechodu, abyste neohrozili ostatní chodce. Je to i ohleduplné.
20. 10. Utekla z psychiatrické léčebny. Stopla si řidiče. Ten sdělil hlídce MP, že následně zjistil, že je silně opilá. Žena sama sdělila, že utekla z psychiatrické léčebny. Strážníci se spojili s policisty a ti ženu odvezli zpět do léčebny, po dohodě s lékařem. Žena nadýchala 2,32 promile alkoholu v dechu.

Příklad z praxe:

Při výkonu pracovní činnosti byl zjištěn na chodníku zaparkovaný osobní automobil, u kterého nebyl nikdo přítomen. Za jakých podmínek se mohl řidič dopustit protiprávního jednání?

  • Řidič nesmí zastavit na místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost jízdy na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel.
  • Jiní účastníci než chodci nesmějí chodníku užívat (pokud není v zákoně stanoveno jinak).
  • Překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, např. vozidlo ponechané na pozemní komunikaci.

Nejdříve je třeba posoudit, zda vozidlo zaparkované na chodníku tvoří překážku silničního provozu či nikoli.
Strážník je oprávněn použít botičku – stojí-li vozidlo na chodníku a netvoří překážku silničního provozu. Přestupek se může řešit na místě pokutou. Tvoří-li vozidlo překážku silničního provozu, je strážník oprávněn rozhodnout o odtahu vozidla.

Zpracovala: strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš

Reklama

Předchozí článekPsí útulek Dobříš
Další článekÚspěchy skvělých dobříšských koní