Činnost Městské policie Dobříš za měsíc říjen 2017Pokuty hotově i na složenku: 28 900 Kč
Celkem přestupků: 70

Vandalismus neustává

Vybírám z oznámení:

1. 10. Stížnost na špatné parkování v části města Na Ligruse. Jednalo se o stání šesti vozidel na chodníku. Přestupky strážníci již vyřešili.

2. 10. Malá dopravní nehoda, bez zranění, na kruhovém objezdu. Jednalo se o kolizi osobního vozidla – řidička – a cyklisty. Dechová zkouška byla u obou negativní, na místě si věc převzala dopravní policie Příbram. Došlo k poškození motorového vozidla. Nehodu zavinil cyklista.

4. 10. Zraněný houbař požádal strážníky o pomoc. Nacházel se v lese na Hradci. Zranění nebylo vážné, byl převezen ke svému vozidlu.
Městská policie řešila parkování vozidel ve školním areálu, kdy docházelo ke stání na zeleni nebo k nepovoleným průjezdům po zeleni a následné jízdě po chodníku. Hrozil zde střet chodec – vozidlo. MP nadále kontroluje, zda v areálu parkují jen řidiči, kteří mají příslušné povolení k vjezdu. Po místním šetření zainteresovaných osob došlo k nápravě. Kontroly pokračují.

6. 10. Součinnost s PČR. U restaurace na Mírovém náměstí a následně u Komerční banky došlo k napadání a hádkám několika osob. Věc je dále v šetření PČR.

10. 10. Podezření na ničení hrobů v urnovém háji. Údajně docházelo, jak vzešlo z oznámení, k vandalství, k demolici některých hrobů. Na místě však byla zjištěna pohřební služba. Pracovníci opravovali jeden z hrobů. K ničení hrobů nedošlo.

10. 10. Opilý muž uprostřed náměstí. Alkohol „ uspal “ místního muže natolik, že usnul na chodníku. Muže hlídka probudila. Ke zranění muže nedošlo.

11. 10. Krádež v Penny Marketu na Mírovém náměstí. Pachatelka krádeže z Příbrami byla zadržena. Odcizila v prodejně plastovou prázdnou přepravku, kdy vyndala plné lahve a poté si nechala na přepravku vystavit lístek, se kterým odešla na pokladnu k vyplacení finanční hotovosti 100 Kč. Jelikož byla u ženy zjištěna recidiva (opakovaná krádež), převzali si ji policisté ČR.

12. 10. Podezření z trestného činu pytláctví. V prostoru Huťského rybníka docházelo ke krádeži ryb skupinou osob, kdy výlov rybníka nebyl ještě oficiálně ukončen. Osoby byly strážníky MP vyzvány, aby zanechaly protiprávního jednání a dostavily se ke břehu ke zjištění totožnosti. Zjištěno bylo 5 mužů. Na místo byla přivolána hlídka OO PČR Dobříš, která si věc převzala. Věc je v šetření.

13. 10. Krádež zapomenutého notebooku. Muž odjížděl autobusem z Dobříše na Nový Knín a zapomněl PC u sochy sv. Šebestiána. Když se pro něho později vrátil, již tam nebyl. Vzhledem k tomu, že se jednalo o podezření z krádeže nalezené věci v hodnotě 5 500 Kč, bylo muži sděleno, aby celou věc oznámil na PČR. K tomu však již nedošlo. Notebook našel poctivý nálezce a došlo k předání ztracené věci.

17. 10. Pálení listí. Stalo se na Příkopech. Hustý dým vadil sousedům, mokré listí nehořelo, ale doutnalo. Ze strany MP došlo k upozornění k ukončení pálení, což bylo ihned respektováno. V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

19. 10. Údajně došlo k přepadení ženy. Mělo se stát na autobusové zastávce u kostelíčka, kdy žena uvedla, že se k ní přiblížila neznámá osoba, která do ní strčila a odcizila jí nákupní tašku, ve které měl být údajně občanský průkaz a karta do bankomatu. Žena byla převezena na PČR. Nedošlo ke zranění. Věc šetří kriminální policie Příbram.

23. 10. Nepřizpůsobivý občan se zpil do „němoty“. Byl nalezen ve stavu deliria v ulici Čs. armády na chodníku, v ohrožení života. Odvezla ho rychlá záchranná služba do ON v Příbrami.

22.10. Zjištěn značný nepořádek okolo kontejnerů na Větrníku u domu s bleskem. Opět odkládání objemného odpadu. Nepořádek byl také u kontejnerů u hřbitova a v Prokopově zahradě. Závady byly nahlášeny.

24. 10. Proběhlo pátrání po nezletilém chlapci. 12letý chlapec se nevrátil domů ze školy. Strážníci ho nalezli po hodině u bývalého kina. Chlapec byl poté převezen na PČR, kde si celou záležitost policisté převzali.

25. 10. Obyvatele z nám. Svobody vyděsila tekoucí voda z kanálu, tekla po celé ulici. Strážníci poskytli informaci oznamovateli. Pracovníci z VHS čistili vodu.

25. 10. Rozbitá skleněná výplň na dveřích veřejných WC. Škoda na majetku města. Bohužel vandal nebyl dopaden.

26. 10. Řidič nahlásil odcizení svého vozidla z parkoviště u Kiku. Jaké bylo překvapení, když oznamovatel volal strážníkům o 3 minuty později, že vozidlo našel. Nevěděl totiž, kam si ho zaparkoval.

29. 10. Nepřizpůsobivá osoba u nádraží ČD. Došlo k vykázání z čekárny na žádost dispečera z vlakového nádraží. Jednalo se o výtržnost, kdy osoba nemínila opustit prostor čekárny.

Nálezy: Pokud někomu chybí klíče, velká taška s ošacením a nádobím, rybářské náčiní… Věci jsou uloženy na služebně MP. S sebou doklad totožnosti. Pokud někdo postrádá klíče od vozidla, s sebou si přineste navíc i technický průkaz.

Zapsala: strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš

Reklama

Předchozí článekPodzimní prázdniny s Terénem
Další článekPsí útulek Dobříš