Činnost Městské policie Dobříš – duben 2018Brodce – nehorázné odhození odpadu na přilehlé pole

6. 4. V ulici Hornická ležel muž na silnici. Nacházel se v silné opilosti. Přišla si pro něho přítelkyně.

9. 4. Stížnost. Nahlášeno pálení ohně v ulici Lesní. Jednalo se však jen o grilování.

14. 4. Stížnost z ul. Schartova, údajné pálení plastových obalů, na místě zjištěno, že byl spalován pouze papír. Nejednalo se o přestupek.

10. 4. Stížnost. Stání vozidla na silniční vegetaci v ulici Západní. Na místě byli zastiženi dělníci, kteří vykládali nářadí, přestupek byl řešen napomenutím.

10. 4. Podomní prodej je v Dobříši zakázán. Přesto se občas vyskytne prodejce, který chodí po domech a doslova otravuje občany. Tentokrát se jednalo o nabídku výhodnějšího tarifu na elektrický proud. Prodejce byl přistižen a byl strážníky přísně vyřešen.
Opět se rozmohly černé skládky. Lidé odhazují odpad okolo komunikací do příkopů nebo do míst, kde na ně není vidět, kde je těžké je přistihnout. Velké množství odpadu odhodil neznámý občan u Trnové u mostu. MP opět rozmístí fotopasti do rizikových lokalit pro pomoc s odhalením pachatelů těchto černých skládek.

15. 4. Stížnost z Větrníku, ulice Nad Papežem – stání vozidel v zákazu zastavení. Přestupky byly řešeny pokutami, příkazy na místě nebo ve správním řízení.

16. 4. Opilci u kina. Oznamují občané. Muži se doslova váleli pod lavičkou. Byli z místa vykázáni.

17. 4. ležel opilec přímo na silnici, v ulici Lidická. Opět zjištěna osoba bez domova. Muž pod vlivem alkoholu byl také nalezen na zemi v Husově parčíku. Městská policie eviduje přibývající stížnosti na osoby zde požívající alkoholické nápoje, více v samostatném článku.

23. 4. Byla nalezena želva, suchozemská, na hřišti v ulici Přemyslova. Druhý den si ji vyzvedla majitelka.

24. 4. Pravděpodobně odhozená cigareta zapříčinila požár kontejneru v Brodcích. Hlídka na místě byla do několika minut a oheň uhasila vlastními silami, nebyli potřeba hasiči.

26. 4. Dopravní nehoda se stala ve Fričově ulici, kdy se zde rozjelo nezajištěné vozidlo a narazilo do zaparkovaného vozu BMW. Řeší PČR DI.

Příklad z praxe: Telefonování za jízdy

Při obchůzkové činnosti spatřil strážník řidiče motorového vozidla jedoucího osobním vozem po místní komunikaci, volant držel pouze jednou rukou, protože ve druhé měl mobilní telefon, kterým prokazatelně telefonoval.
Došlo v daném případě k porušení zákona? Ano, došlo.

Právní kvalifikace stručně:

Řidič nesmí při jízdě držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj (pozor, řidič je i cyklista). Jedná se o přestupek. Jak případ řeší městská policie?
Strážník je v pracovní době povinen v mezích tohoto nebo zvláštního zákona provést zákrok nebo úkon nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.
Strážník je oprávněn požadovat vysvětlení a je oprávněn požadovat prokázání totožnosti.
Řešení: pokuta příkazem na místě do 1 000 Kč, uložení pokuty se musí oznámit OÚORP (2 body) do 3 pracovních dnů nebo oznámit přestupek do správního řízení a doložit důkazy.

Příklad z praxe 2: Jízda po kruhovém objezdu

Městská policie Dobříš obdržela několik upozornění na nesprávnou jízdu některých řidičů po kruhovém objezdu na Dobříši. Řidiči si stěžují, že ne každý ví, jak si má na něm počínat.

Kruhový objezd je specifickou formou křižovatky, která se stále častěji objevuje v českých městech. Pro vjíždění na kruhový objezd platí samozřejmě stejné pravidlo jako pro všechny křižovatky s přikázaným směrem jízdy vpravo, s tou výjimkou, že při vjíždění na kruhový objezd nepoužíváme znamení o změně směru jízdy, když však řidič vyjíždí z kruhového objezdu, musí dávat znamení o změně směru jízdy. Jízda po kruhovém objezdu a vjíždění na kruhový objezd vyžaduje více pozornosti řidiče. Řidiči, buďte k sobě ohleduplní a neohrožujte se navzájem. Pravidla silničního provozu by měl znát každý, kdo vlastní řidičský průkaz. Není to přeci o tom, že „blinkr není in“, jak si někteří myslí…

Strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš

Reklama

Předchozí článekNepřizpůsobiví občané v Dobříši – v okolí bývalého kina, na Alejce, V Lipkách, v okolí autobusových zastávek
Další článekPsí útulek Dobříš – červen