Nepřizpůsobiví občané v Dobříši – v okolí bývalého kina, na Alejce, V Lipkách, v okolí autobusových zastávekMěstská policie eviduje přibývající stížnosti občanů na osoby, které zde požívají alkoholické nápoje, přes zákaz stanovený platnou obecně závaznou vyhláškou, a znečišťují veřejná prostranství.

Problematika nepřizpůsobivých osob spočívá v tom, že se zpravidla jedná o sociálně slabší jedince a sankce jsou v případě spáchaného přestupku na těchto osobách v podstatě nevymahatelné, protože nic nevlastní, nikde nebydlí a sankce jsou proto neúčinné. Strážníci mohou v rámci zákonů upravujících jejich povinnosti pouze působit vhodným chováním na tyto osoby tak, aby dobrovolně opustily prostory, kde obtěžují. Výsledný efekt však mnohdy nenaplní předpokládaný záměr.

Městská policie intenzivně spolupracuje se sociální kurátorkou, která klientům poskytuje odborné poradenství a pomáhá jim se zajištěním ubytování, příjmu, zaměstnání, léčby. Vzhledem k tomu, že spolupráce mezi sociální kurátorkou a občany je postavena na dobrovolnosti, není možné nikoho přinutit žít jiným způsobem, než si sám zvolí. Tito občané většinou pomoc odmítají.

Strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš

Reklama

Předchozí článekOpětovné varování MP Dobříš před podvodníky – podomními a pochůzkovými prodejci
Další článekČinnost Městské policie Dobříš – duben 2018