I děti s určitým postižením potřebují společnost a smysluplné vyplnění volného času

Zdroj foto: Pixabay


Dobříšské Sdružení „Dej mi šanci” pomáhá rodinám handicapovaných dětí s finanční podporou kraje. Lepší život pro děti s handicapem. Takové poslání má Sdružení „Dej mi šanci“, které v Dobříši funguje už několik let. Děti s Downovým syndromem, autismem
či po mozkové obrně mohou tvořit, chodit společně na výlety, cvičit a s pomocí rodičů či
školených lektorek dělat spoustu dalších aktivit.

Sdružení pomáhá i rodičům a sourozencům postižených dětí. „Občas mají zdraví sourozenci společné aktivity (např. malování), takže vidí, že v tom nejsou sami a že i jiné děti mají postižené sourozence,“ popisuje matka chlapce s autismem. Sdružení nyní potřebuje dovybavit prostory nábytkem (stoly, židle, police), aby bylo kam uložit materiál a nástroje na tvoření i půjčovnu didaktických pomůcek. Daří se to z větší části i díky finančním prostředkům z grantu, který letos sdružení získalo od Středočeského kraje.

Pokud byste i Vy chtěli, můžete jakoukoliv, i malou částkou podpořit aktivity sdružení. Děkujeme. Na Vaše dary lze vystavit potvrzení pro uplatnění slevy na dani z příjmů. Číslo účtu u Fio banky 2200561426/2010, kontakt: www.dejmisanci.cz, e-mail: dejmisanci@centrum.cz nebo tel. 730 925 459.

Aktivity Sdružení „Dej mi šanci” jsou podporovány v rámci dotačního programu „Naplňování
koncepce podpory dětí a mládeže ve Středočeském kraji v roce 2017“, díky grantu „Vybavení prostor pro volnočasové aktivity dětí a mládeže se zdrav. postižením a dětí ze soc. znevýhodněného prostředí“ a  z Grantového fondu města Dobříše, v projektu: „Volnočasové aktivity dětí se zdravotním a sociálním hendikepem a dospělých
o ně pečujících v roce 2017”.

Ivana Kropáčková

 

 Předchozí článek14. ročník prezentace života klientů v Domově seniorů Dobříš
Další článekProjektové vyučování – Lesní pedagogika