Zprávy ze ZŠ LidickáDo konce října naše škola měla prezenční výuku. Žáci chodili na výuku do školy a spolu se zaměstnanci se snažili chránit zdraví, nosili roušky. Musíme ocenit, že to zvládali.

Od 2. 11. 2020 škola nastoupila na distanční výuku jako poslední ze základních škol v Dobříši. Bylo to velice náročně, ale navázali jsme na své zkušenosti z jara 2020. Žáci plnili zadané úkoly, komunikovali s vyučujícími. Převážná část rodičů s námi velice dobře spolupracovala, dohlíželi na plnění distančního vzdělávání. Naši pedagogové i provozní zaměstnanci velice dobře zvládali tento způsob výuky.

Od 18. 11. 2020 jsme se vrátili do běžné výuky. Těšili jsme se na setkání, povídali jsme si o tom, co jsme dělali, jak to šlo i jaké se objevily problémy. Všichni chápou, že to není jednoduché, ale je na každém z nás, abychom se nenakazili, a hlavní je zdraví.

Viry, nemoci a jejich historie

Přes náročnost výuky, která byla ještě zkomplikována nezbytnými opatřeními proti nákaze covid-19, byla spolupráce děti–učitelé výborná a celospolečenské téma „viry, bakterie, nákaza, pandemie atd.“ a jejich historický výskyt v novodobých dějinách děti zpracovaly po svém. Mnoho se dověděly, pochopily, že v historii se podobné nemoci vyskytovaly. Některé přístupy k léčení, ochraně zdraví se používaly před mnoha staletími, desetiletími a v dnešní době jsou využívány také.

Distanční výuka

Do 18. 11. 2020 jsme 14 dní učili ve formě distanční výuky (úkoly po mailech, konzultace ve škole pro rodiče i děti, internet), kterou škola zvládala již na jaře. Přineslo to výsledky v podobě procvičování a upevňování probíraných témat, a díky zpětné vazbě od rodičů – zasílání vypracovaných úkolů – může naše škola pokračovat ve výuce…

Vánoční přání a hezký nový rok

Žáci základní školy v Lidické ulici zdraví svoje město a přejí všem obyvatelům Dobříše hodně zdraví a lepší rok 2021.

Mgr. Eva Burešová

Reklama

Předchozí článekRekonstrukce tělocvičny 1. ZŠ Dobříš
Další článekLetošní Vánoce v Trnce budou jiné