Zprávy z LidickéDne 12. dubna se naši žáci vrátili do školy k běžnému prezenčnímu vzdělávání. Nevím, zda víte, že škola v Lidické ulici je zřízena podle paragrafu 16 školského zákona, je to tedy škola základní pro děti s poruchami učení a chování, řečovými vadami, kombinovanými vadami, mentálním postižením až po poruchy autistického spektra.

Nařízení vlády, pandemický zákon a mnoho dalších opatření a restrikcí je věc jedna, realita života – věc druhá. Není divu, že vedle „těšení se“ na opětovný chod a režim ve škole měli všichni – pedagogičtí pracovníci, rodiče a jejich děti – z testování oprávněný strach a měli obavy z průběhu takového zásahu do normálního fungování školního zařízení a klidného života v něm.

Diskuse, mnoho telefonických hovorů, mnoho papírů, nařízení a manuálů „shora“. Teoreticky lze zvládnout i „nemožné“ – to všichni víme. Ale jaká byla (a je – dvakrát týdně) praxe? Proškolení zdravotním pracovníkem, vzájemná dobrá vůle a soudržnost všech, kdo jsou nuceni plnit nařízení, o jejichž smyslu a účinnosti třeba nejsou vnitřně přesvědčeni, ale chtějí, aby škola byla příjemným a bezpečným místem setkávání pro všechny.

Děti obou stupňů školy testování zvládly, rodiče pomalu ztrácejí obavy a učitelky s asistentkami se musejí vyrovnat s faktem, že dvě hodiny v týdnu mají narušenou činnost ve své výuce. Všem VELIKÝ dík za toleranci a pevné nervy!

V průběhu distančního vzdělávání se – taktéž distančně – uskutečnil zápis do naší školy pro další děti, které speciální přístup a pomoc v učení potřebují. Jsme otevření – konzultace máme (po vzájemné dohodě), je možné seznámení rodičů se vzděláváním dětí s různými typy postižení, řešíme problémy se vzděláním, a taktéž umíme na základě spolupráce zprostředkovat pro rodiče doporučení do školských poradenských zařízení. Ke zlepšení nálady z aprílového počasí zasílají děti ze školy v Lidické čtenářům DL „DIPLOM ZA ŠIKOVNOST PŘI TESTOVÁNÍ“ a recept na něco sladkého, jako součást úkolu k „popisu pracovní činnosti“…

Mgr. Eva Burešová, ředitelka školy

Reklama

Předchozí článekV dubnu Trnka znovu ožila dětskými hlasy
Další článekVe 2. ZŠ jsme se zapojili do výzvy „Ukliďme si Dobříš“