Změny ve shromažďování tříděného odpadu v Dobříši od 1. 1. 2019Sklo barevné a čiré

již netřídíte odděleně – obojí patří do jednoho kontejneru na tzv. směsné (barevné) sklo. Tyto kontejnery budou ve všech sběrných hnízdech.
Důvodem změny je vyšší úroveň kvality technologií, které dále tento odpad dotřiďují a připravují vytříděné sklo k následné recyklaci.

Kovové odpady

třídíte a následně je nově odkládáte ve sběrných hnízdech do oranžových kontejnerů, které jsou určeny pro nápojové kartony. Obě komodity budou
následně od sebe odděleny na dotřiďovací lince.

Jedlé tuky a oleje z domácností

ukládejte je do uzavřených plastových obalů (např. PET lahví). Nově budou shromažďovány do zvláštních sběrných nádob – popelnic žluté barvy, které jsou umístěny v nejfrekventovanějších sběrných hnízdech ve městě.
Nejedná se o sběr motorových olejů ani jiných nebezpečných látek!

Ostatní druhy odpadu

Nutné je pečlivě třídit:
• biologické odpady rostlinného původu,
• nebezpečné a objemné odpady
• stavební odpady a sutě, atd.
Odpady můžete ukládat do nádob k tomu určených v rámci sběrných hnízd ve městě, nebo je odložit na sběrný dvůr města Dobříše: Na Chmelnici 455.

Sazby ročního poplatku

Pokyny k úhradě poplatku

Kdy obdržím složenku pro platbu za svoz odpadu?
Od 7. 1. 2019 Vám postupně budeme rozesílat složenky poštou.

Jak a kdy mohu poplatek uhradit?
a) Bankovním převodem ihned po obdržení složenky
na číslo účtu 19-521732389/0800
s příslušným variabilním symbolem, který je uveden na složence
b) Poštovní poukázkou ihned po obdržení složenky
c) V hotovosti, nebo platební kartou od 14. 1. 2019 na pokladně
MěÚ Dobříš v jakýkoliv pracovní den, tedy i v neúřední dny (ÚT, ČT)

Kde a kdy dostanu známku na popelnici?
a) Na MěÚ Dobříš v přízemí budovy – kancelář finančního odboru,
přepážka č. 10 pokud jste poplatek uhradili bankovním převodem,
nebo složenkou na poště, známku si vyzvednete nejdříve
po 5 pracovních dnech od uskutečnění platby.
b) Na pokladně MěÚ Dobříš známku Vám vydáme ihned po zaplacení
poplatku v hotovosti, nebo prostřednictvím platební karty.

  • Změnu sazby ročního poplatku za svoz komunálního odpadu schválilo bývalé zastupitelstvo města usnesením č. 17/32/2018/ ZM dne 13. 9. 2018.
  • Nové vedení města připravuje zavedení motivačního systému sběru tříděného odpadu v průběhu roku 2019. Ten bude mít dopad v roce následujícím, na slevy z poplatku za svoz odpadů pro jednotlivé domácnosti.
  • Soustředit se pouze na správné třídění odpadů nestačí. Důležité je také předcházet samotnému vzniku odpadů. Nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne.

Více informací o třídění odpadu www.jaktridit.cz

Reklama

Předchozí článekModelářská dílna: nová aktivita (nejen) pro děti
Další článekRozšíření pytlového svozu odpadu od všech rodinných domů v Dobříši