Rozšíření pytlového svozu odpadu od všech rodinných domů v DobříšiHarmonogram svozu odpadu od rodinných domů v roce 2019


Jednoduché a pohodlné – od 1. 2. 2019

PROČ?

ČR se zavázala k ukončení skládkování využitelných složek komunálních odpadů do roku 2024. Od tohoto data by měly být až trojnásobně zdražené poplatky za odpad uložený na skládkách.

• Potřebujeme významně snížit množství komunálního odpadu.
• Proto musíme mnohem kvalitněji třídit využitelné složky odpadu.

Jedině tak se nám společně může podařit do budoucna udržet přijatelné ceny za svoz a likvidaci odpadu.

JAK?

• Poskytneme Vám k tomu komfort
• Začínáme u rodinných domů

Třídíte do průhledných pytlů
Každý rodinný dům obdrží průhledné pytle na tříděný odpad společně se známkou.

Dobře uvidíte, co do nich vkládáte
• samostatně plasty
• samostatně papír
• společně nápojové kartony a kovy

Tříděný odpad odvezeme přímo od Vašeho domu
Jakmile budete mít pytle naplněné, v určený den je pouze postavíte na místo před Vaším domem, přiléhající ke komunikaci

Podle svozového kalendáře
• Schválený harmonogram svozu viz tabulka
• Svozové dny v jednotlivých lokalitách budou zachovány. Pouze se bude střídat svoz směsného odpadu s vytříděným.

Novinka se zatím netýká obyvatel žijících v panelácích a bytových domech

• I nadále budou zachována sběrná hnízda s barevnými kontejnery pro odkládání tříděného odpadu. Těchto odpadových hnízd bude v Dobříši celkem 28.

Více informací o třídění odpadu www.jaktridit.cz

Reklama