Výběrové řízení na pozici ředitel/ka Pečovatelské služby města DobříšeNa základě vzájemné dohody byl rozvázán pracovní poměr s paní Naděždou Matějkovou, dlouholetou ředitelkou domu s pečovatelskou službou. Paní Matějkové děkujeme za vykonanou práci, do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a pohody.

Řízením příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Dobříše byla dočasně pověřena paní Dana Mlýnková, která zde není žádným nováčkem. Následně pak paní místostarostka města společně se zastupující ředitelkou navštívily všechny klienty DPS a o personální změně je informovaly.

Na pozici ředitele/ky Pečovatelské služby města Dobříše je nyní vypsáno výběrové řízení. Zájemci mohou podávat své písemné přihlášky do 22. 10. 2020 do 13.00 hod. na adresu: Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš. Uzavřenou obálku je třeba označit heslem: „Výběrové řízení – ředitel/ka DPS“.
Bližší informace naleznete na webových stránkách města www.mestodobris.cz. V případě dalších dotazů poskytne další informace Ing. Pavel Svoboda na telefonu 724 849 845 nebo e-mailu
svoboda.pavel@mestodobris.cz.

Vedení města Dobříše
Zpracováno redakcíPředchozí článekPozvánka na slavnostní pochod na Čtyřmezí 2020
Další článekZměny personálního zajištění odpadového hospodářství na MěÚ