Změna obecně závazných vyhlášek v roce 2020Upozorňujeme občany, že na 10. zasedání Zastupitelstva města Dobříše, konaném dne 12. prosince 2019, byly schváleny obecně závazné vyhlášky s účinností od 1. 1. 2020.

  • OZV č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
  • OZV č. 6/2019, o místním poplatku z pobytu,
  • OZV č. 7/2019, o místním poplatku ze psů,
  • OZV č. 8/2019, o evidenci označených psů a jejich chovatelů,
  • OZV č. 9/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
  • OZV č. 10/2019, o místním poplatku ze vstupného.

1. Kde můžete záležitosti vyřídit:

MěÚ Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš, Finanční odbor – místní poplatky (přízemí vlevo za podatelnou), kancelář č. 13.
Správce poplatků: Sylva Řeháková, telefon: 318 533 390, e-mail: rehakova@mestodobris.cz,
Kateřina Vodrážková, tel.: 318 533 345, e-mail: vodrazkova@mestodobris.cz

2. Formuláře jsou k dispozici:

Na MěÚ Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš, Finanční odbor – místní poplatky, kancelář č. 13, nebo ke stažení na internetové stránce města www.mestodobris.cz.

3. Náležitosti žádosti:

Formuláře musí být řádně vyplněny podle skutečnosti a podepsány plátcem.

Finanční odbor

Reklama