Vážení spoluobčané, milí Dobříšáci,

v prosinci loňského roku byl na zasedání zastupitelstva města schválen rozpočet města Dobříše na rok 2020. Téma rozpočtu je důležité a pochopitelně budí emoce, pojďme se tedy na něj podívat blíže.

Kritici schváleného rozpočtu zdůrazňují, že jde o rozpočet schodkový. Věcně mají pravdu – součet výdajů je vyšší než součet příjmů. Jde ale o zjednodušený a svým způsobem zavádějící pohled. Městský rozpočet se totiž skládá ze dvou hlavních částí: jde o část tzv. běžného rozpočtu a část tzv. kapitálového rozpočtu. Co tyto termíny znamenají?

Běžný rozpočet je ten, který finančně kryje nezbytné výdaje na každodenní provoz a fungování našeho města. Jde např. o mzdy úředníků, svoz odpadu, údržbu zeleně, provoz městských zařízení či běžné revize a opravy budov a vybavení v majetku města. Příjmy v běžném rozpočtu získává město z daní, z přerozdělování státního rozpočtu, z nájemného a z různých poplatků či dotací na výkon státní správy. Pro rok 2020 budou příjmy běžného rozpočtu činit 222 milionů korun, výdaje dosáhnou výše 195 milionů korun. Běžný rozpočet je tedy výrazně přebytkový a s úsporou cca 27 milionů Kč svědčí o zodpovědném hospodaření města.

Kapitálový rozpočet oproti tomu slouží pro financování investic a stavebních projektů potřebných k dalšímu rozvoji a modernizaci města. Jde např. o rozšiřování kapacit škol, zlepšení podmínek pro výuku, opravy a výstavbu sportovišť a hřišť, výstavbu nových chodníků atd. V roce 2020 má Dobříš naplánované investice do oprav důležitých dopravních tahů, do ulic a komunikací zejména v centru města, počítá se s rekonstrukcí velmi zanedbané ubytovny na Větrníku, další investice půjdou do sportovišť a vodohospodářské infrastruktury. Celkový objem těchto investic bude v roce 2020 činit téměř 80 milionů korun. Část této sumy se městu daří získat z dotací, zbytek bude pokryt úsporami z běžného rozpočtu a úvěrovým rámcem.

V kostce řečeno: Celkový rozpočet města pro rok 2020, tvořený souhrnem běžných i kapitálových příjmů a výdajů, je schodkový. Nicméně schodek je tvořen čistě rozhodnutím výrazně investovat do rozvoje a úpravy našeho města – což je investice, o níž jsem přesvědčen, že bude mít na kvalitu života v Dobříši významný vliv. Proto považuji schválený rozpočet za dobrý a děkuji všem koaličním i opozičním kolegům, kteří věcnou a slušnou debatou přispěli k jeho tvorbě.

Tomáš Vokurka, místostarosta města

Reklama