Zimní zprávy ze ZUŠ



V měsíci lednu uspořádala ZUŠ Dobříš kytarový koncert pana ředitele Jana Voděry a jeho hostů. Dále se uskutečnil koncert třídy Zuzany Rybínové, koncert třídy Lucie Tóth a jejích hostů, na konci ledna se pak žáci ze třídy Lucie Tóth zúčastnili festivalu Česká klavírní moderna dětem, který se konal v Praze. Taneční třída Jany Kundrátové reprezentovala na Novoročním tanečním dopoledni – přehlídce tanečních souborů v pražském Salesiánském divadle. V únoru se kromě tradičních koncertů žáci některých oborů připravují na soutěže pořádané MŠMT, které proběhnou v různých městech našeho regionu. Úplný výčet našich aktivit a fotoreportáže z uskutečněných akcí najdete na našich webových stránkách – www.zusdobris.eu.

Od ledna máme ve škole novinku – knihovničku ZUŠ. Do začátků přispěli svými knihami pedagogové a přátelé naší školy. Knihovna je k dispozici v přízemí školy, knížky je možné půjčit si domů a po přečtení buď vrátit, nebo přinést jiné. Inspirací pro vznik knihovničky jsou žáci, kteří si na chodbě čtou knihy, jakož i žáci, kteří žádné knihy nečtou. Vytvořením knihovničky dáváme najevo, který způsob trávení času chceme podporovat.

Lucie Tóth, ZUŠ Dobříš

Reklama