„Tak jaké bylo vysvědčení?“„Samé jedničky.“ „Dvě dvojky.“ „Jedna trojka.“

Hodnocení školní práce dětí je označeno jakýmsi číslem. Co to ale pro nás rodiče znamená? Co nám to řekne o tom, jak se v daném předmětu našemu dítěti vedlo? Pokud má jedničku, oddechneme si, protože zřejmě skvěle zvládlo to, co mělo. Co dvojka z českého jazyka? Chybuje v psaní i/y nebo nepozná slovní druhy? Nebo zapomíná psát háčky a čárky? A co trojka z přírodovědy? Z každého tématu se mé dítě naučilo půlku toho, co mělo? Nebo některá témata umí výborně, protože ho baví, a jiná vůbec, protože ho nebaví? A jaký je vlastně přístup mého dítěte ke školní práci? Je to ve známce zohledněno? A jak?

Se známkami je to zkrátka těžké. Léta jsou u nás zavedené, přijali jsme je a snažíme se vytušit, co se za nimi skrývá.

V ZŠ Trnka jsme dali přednost slovnímu hodnocení. Snažíme se u každého dítěte přesně popsat, jak na tom v daném předmětu je, a to s ohledem na jeho individuální možnosti i na pokrok, kterého na své cestě ke vzdělání dosahuje. Je pro nás důležité, aby děti i rodiče měli co nejpřesnější zpětnou vazbu.

Takže na vysvědčení se může objevit např.: „Pracuješ samostatně a soustředěně, neodradí tě ani náročnější úlohy. (…) Při skupinové práci se aktivně zapojuješ, umíš rozdělit úkoly a myslet na to, aby se nikdo necítil odstrčený. (…) Dohodnutá třídní pravidla vždy dodržuješ. (…) Naučil ses rozlišovat větu jednoduchou od souvětí, doplníš vhodnou spojku při spojování vět. (…) Bezpečně jsi ovládl řady vyjmenovaných slov. V doplňovačce píšeš uprostřed slov po těchto hláskách správné i/y. Při psaní textů se ti to ve většině případů také daří, ale je třeba, abys na správný pravopis nezapomínal. (…) Upevnil sis násobkové spoje a tuto dovednost využíváš při řešení různých úloh. (…) Rád ostatním vysvětluješ své řešitelské postupy. (…)“

Každému předmětu je věnován jeden odstavec, takže pro učitele je psaní takového hodnocení velkým úkolem. Jsme si ale jistí, že to stojí za to.

Markéta Svobodová


Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Všechny zájemce o přijetí jejich dítěte do první třídy srdečně zveme na setkání, které se uskuteční ve středu 19. února od 18 hodin v jídelně ZŠ TRNKA. Získáte základní informace o fungování a vizích naší školy, prostor bude i na vaše dotazy. Součástí schůzky bude také prohlídka školní budovy.

Zápis do ZŠ TRNKA se uskuteční v pátek 3. dubna 2020. Těšíme se na vás.

ZŠ TRNKA, Příbramská 938, Dobříš

Reklama