Zasedání Zastupitelstva města DobříšePříští zasedání Zastupitelstva města Dobříše se uskuteční ve čtvrtek 14. května 2020 od 17 hodin.

Zastupitelé se sejdou ve sportovní hale (Školní 36). Veřejnost bude moci jednání sledovat formou živého přenosu na YouTube kanálu s možností klást otázky k projednávaným bodům formou on-line komentářů, případně se zasedání ve sportovní hale zúčastnit v omezeném počtu osobně.
Na titulní straně webu města www.mestodobris.cz bude týden předem zveřejněn program, minimálně tři dny předem materiály a nejpozději v den vysílání odkaz na video ke sledování. Také bude k dispozici infografika, která bude vysvětlovat, jak zadávat dotazy pomocí komentářů při živém přenosu.

Reklama