Koronavirus – základní souhrnné informace z města Dobříše

Zdroj: freepik.com


Aktualizováno ke dni 24. 4. 2020

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav od 14.00 dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů s prodloužením do 30. dubna 2020.
Postupně se ale opatření upřesňují, aktuality jsou dostupné na stránce Úřadu vlády ČR.
Oficiální stránky Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru jsou dostupné na https://koronavirus.mzcr.cz/.
Denní aktuality Krajské hygienické stanice Středočeského kraje vč. počtů infikovaných jsou dostupné na www.khsstc.cz.
Na www.mestodobris.cz jsou dostupné texty nařízení vlády, usnesení vlády, opatření obecné povahy, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a další předpisy související s krizovými opatřeními. Také na webu najdete rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje související s krizovými opatřeními i metodické materiály ministerstev.

V souvislosti s vládními opatřeními, jež mají zamezit šíření koronaviru na území České republiky, byla přijata ve městě Dobříši tato opatření:

 • Od 20. dubna 2020 byly za dodržování hygienických pravidel provozu obnoveny standardní úřední hodiny městského úřadu (pondělí a středa 7.30–11.30 a 12.00–17.00, pátek 7.00–11.30 a 12.00–14.00), a to včetně pokladny.
 • Pravidla pro vyřizování úředních záležitostí:
  – Je nařízeno omezit osobní kontakt na nezbytně nutnou úroveň.
  – Je nezbytné upřednostnit (tam, kde to je možné) písemný, elektronický nebo telefonický kontakt.
  – Kontakty na jednotlivé úředníky jsou uvedeny na webu města. Nevíte-li si rady, volejte ústřednu 318 533 311.
  – Poštovní zásilky lze vhodit do schránky, která je umístěna vpravo vedle vchodové mříže budovy čp. 119 ze strany od autobusového nádraží.
  – Platby provádíme přednostně bezhotovostně (kartou).
 • Vstup do budovy je možný jen v rouškách (příp. jiném dostatečném zabezpečení úst a nosu) a v omezeném počtu, aby byl dodržován odstup 2 m.
 • Turistické informační centrum je otevřeno od 27. dubna 2020, přesto upřednostňujeme telefonický kontakt na č. 318 523 422, případně e-mail inforcentrum@mestodobris.cz.
 • Všechny školy včetně mateřských a školská zařízení jsou do odvolání uzavřeny. Od 11. května 2020 se v případě pozitivního vývoje epidemie plánuje individuální výuka na základních uměleckých a jazykových školách s právem státní zkoušky a od 25. května 2020 je naplánováno povolit výuku na 1. stupni základních škol. Od 25. května 2020 také plánujeme otevřít mateřské školky, jejichž zřizovatelem je město Dobříš.
 • 5. mateřská škola Dobříš (Jeřábová 613, Dobříš) bude na základě rozhodnutí hejtmanky Středočeského okraje v případě potřeby fungovat pro děti od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, zaměstnanci krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb anebo jsou pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení, a to maximálně ve skupinách po nejvýše 15 dětech (dosud nebylo nutno využít).
 • Městská policie Dobříš je stále dostupná 24 hodin denně (602 370 677).
 • Středisko zdraví funguje v omezeném režimu. Využijte především možnost telefonické konzultace – telefonní čísla na lékaře jsou na www.poliklinikadobris.cz.
 • Sběrný dvůr, který provozuje spol. DOKAS Dobříš, je od 1. května 2020 otevřen pro všechny druhy odpadů v běžné provozní době. V sobotu 2. 5. 2020 bude již sběrný dvůr otevřen celý den, tedy 9.00–12.00 a 13.00–17.00.
  Do sběrného dvora mohou současně vjet pouze 2 vozidla – zákazník se vždy musí hlásit v kanceláři příjmu odpadu.
 • Svoz odpadu probíhá dle harmonogramu.
 • Již jsou povoleny farmářské trhy. Nejbližší se plánuje na 9. května 2020.
 • Městská knihovna od 27. dubna obnovuje svůj provoz v mimořádném režimu. Kulturní středisko Dobříš a sportoviště provozované městem, jako například zimní stadion či sportovní hala zůstávají uzavřeny.
 • Od 7. dubna 2020 jsou otevřena venkovní sportoviště (skate-park, hřiště Antivandal).
 • Je uzavřeno i veřejné WC (vedle Penny Marketu).
 • Ve vyhrazených zónách se od 2. dubna 2020 po dobu nouzového stavu neplatí parkovné.
 • Trvá zrušení vítání občánků.
 • Nově se od 20. dubna 2020 budou moci konat za specifických hygienických podmínek svatby (do počtu 10 lidí).
 • Česká pošta má i nadále (od 19. března) otevřeno pouze po–pá 8.00 až 16.00, od 21. března 2020 je zrušen víkendový provoz.
 • Finanční úřad v Dobříši je uzavřen. Neodkladné záležitosti je možno vyřídit od 25. března 2020 na pobočce v Příbrami v pondělí a středu 8.00–17.00 (podatelna pro veřejnost). Písemnosti lze na pobočce v Dobříši vhodit do schránky umístěné u vchodu do FÚ.
 • Pobočka Úřadu práce ČR funguje s omezeními – osobní jednání je možné pouze po předchozí e-mailové či telefonické dohodě v úředních hodinách pondělí a středa 9.00–17.00. Viz https://www.uradprace.cz/dobris.
 • Dle stanoviska Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu se lze po dobu nouzového stavu prokázat těmito doklady, i když jejich platnost skončila po dni 1. března 2020. Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz), upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.
 • Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů.
 • Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla. Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat.

ROUŠKY

 • Z rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 2/2020 je od 18.00 hod. dne 18. března 2020 povinnost nosit roušky na veřejnosti.
 • Nebezpečí nákazy snižuje používání ochranných pomůcek dýchacích cest (roušek, respirátorů či alespoň šátků, šálů či obdobných tkanin).
 • Doporučujeme používat roušky a respirátory, chráníme tím sebe i ostatní. Buďme k sobě ohleduplní.
 • Krámek Rukama Nohama (Dům nad vodou), se sídlem Pražská 271, Dobříš, vyrábí látkové roušky, které je možné na místě zakoupit. Máte-li čistou bavlnu nebo tkaloun, poskytněte jej na výrobu roušek. Denně od 8.00 do 13.30 hod.

NÁKUPY PRO SENIORY

 • Vláda sice vyhradila pro občany starší 65 let nakupování ve větších obchodech s potravinami od 24. března 2020 ve vyhrazeném čase od 8.00 do 10.00 (toto omezení se netýká prodejen do 500 m²), avšak zároveň platí, že je seniorům nad 70 let doporučeno nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.
 • Pro obstarání nezbytných věcí (léky, nákup potravin, obstarání roušky apod.) kontaktujte prosím linku 318 523 422 nebo napište na e-mail infocentrum@mestodobris.cz ve všední dny v době od 9.00 do 15.00. Dobrovolníci organizovaní spolkem Junák – český skaut, středisko prof. Oliče Dobříš, vám zajistí odnos až domů.

ABY VÁM NIC NEUNIKLO

 • Využijte aplikaci hlášení rozhlasu – po zaregistrování vám budou chodit dle vašeho výběru aktuální informace přímo do e-mailu
  a/nebo formou SMS.
 • Pokud stojíte o to, aby vám do e-mailu chodily novinky zveřejněné na internetových stránkách města, přihlaste se k odběru novinek.

PROSBY

 • Jelikož epidemie stále probíhá, dodržujte prosím i nadále všechna opatření pro omezení šíření nákazy.
 • Zůstaňte doma, omezte na nejvyšší možnou míru styk s ostatními lidmi.
 • Při parkování v ulicích města dbejte na zachování průjezdnosti.
 • Nabídněte svou pomoc seniorům, kteří jsou nejohroženější skupinou obyvatel. Ověřte v rámci rodiny, že vaši starší příbuzní mají dostatek informací i základních životních potřeb. Zeptejte se, prosím, svých sousedů, zda nepotřebují pomoci. Vylepte leták o možnosti nákupů pro seniory na dveře vašeho bytového domu.
 • Noste respirátory, roušky, šátky, šály či obdobné tkaniny a ve zvýšené míře si myjte ruce.
Reklama

Předchozí článekZasedání Zastupitelstva města Dobříše
Další článekNákupy seniorům s donáškou zdarma