Září v ZŠ LidickáNový školní rok začal na ZŠ Lidická slavnostním setkáním v Prokopově zahradě za účasti paní místostarostky Bc. Dagmar Mášové.

Byli jsme si všichni vědomi, že letošní školní rok bude ovlivněn slovem COVID, ale přesto bychom si přáli, abychom se vrátili do běžné výuky. Za nejdůležitější považujeme seznámení žáků a rodičů s organizací výuky, zvláště z důvodu ochrany zdraví.

Po úvodním týdnu se aktivity rozjely naplno. V rámci projektových pátků se vydali všichni žáci na dopolední vycházku po okolí Dobříše, proběhl projektový pátek Ochrana člověka za mimořádných událostí spojený s různými aktivitami na dané téma.

Žáci 8. a 9. ročníku se seznámili s životem svých prarodičů a rodičů na výstavě Retro v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem. Poznávali a vyzkoušeli si předměty, které se v době dětství jejich rodičů běžně používaly.

V projektu Sběr plodů žáci poznali podzimní přírodu a její užití. Nasbírali různé plody včetně šípků a následně z nich vyráběli různé výrobky v rámci pracovního vyučování a výtvarné výchovy.

Za ZŠ Lidická Eva Burešová


Hurá, Mirakulum!

Po půl roce čekání jsme se i přes veškeré strasti, které nám denně přináší covid-19, konečně dočkali. Výlet do Mirakula jsme si náramně užili v úterý 15. 9. 2020.

Nejenže jsme díky připravenému programu na téma „Lesní ekosystém“ získali nové znalosti a pronikli hlouběji do problematiky funkcí a významu lesa pro náš život, ale zároveň jsme vyzkoušeli veškeré atrakce, které Mirakulum nabízí.

Velký dík patří žákům deváté třídy, kteří se zodpovědně zapojili do pomoci mladším spolužákům na všech prolézačkách a ostatních herních prvcích.

Projektový den mimo školu je realizován v rámci OPVV, číslo výzvy: 02_18_063, název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP.

Za ZŠ Lidická Tereza Beránková

Reklama

Předchozí článekZŠ Trnka: Velká výprava za blanickými rytíři
Další článek2. ZŠ Dobříš, Školní 1035