Záložka do knihy spojuje školyŽáci třetího, pátého, sedmého, osmého a devátého ročníku se zúčastnili již 10. ročníku česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. V hodinách výtvarné výchovy jsme s žáky vytvořili 150 kusů knižních záložek tematicky zaměřených k podpoře čtení knih. Při této výtvarné aktivitě jsme zažili mnoho zábavy, radosti a společně jsme objevovali krásu, moudrost i humor knih. Součástí této akce bylo také navázání spolupráce se ZŠ Družstevná pri Hornáde. Výměna záložek probíhala formou poštovního balíčku ze Slovenska na Dobříš a zpět.
Děti si darované záložky prohlédly a společně rozdaly. Tato vzájemná výměna udělala radost všem u nás i na Slovensku.

Mgr. Štěpánka Cihelková, Mgr. Adéla Zbíral


Zážitkové workshopy nás zavedly do historie

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Nabízí také realizaci zážitkových workshopů pro žáky základních škol, v rámci kterých žáci prožijí skutečné příběhy, vstupují do rolí, vciťují se do životních situací těch, kteří zlomové okamžiky 20. století prožili. Následně se zamýšlejí nad příčinami i následky konkrétních historických událostí.
Žáci 8. ročníku tak prožili postupnou proměnu atmosféry 30. let v Československu prostřednictvím workshopu „Doma a jinde“. Sledovali život židovské dívky Evy a vzestup antisemitismu a xenofobie ve společnosti. Žáci 9. ročníku vstoupili do 50. let 20. století workshopem s názvem „Den, kdy se mlčelo“ a v rolích obyvatel malé vesnice na Domažlicku si prožili dobu kolektivizace. Lektoři, kteří s žáky pracovali, byli nejen velmi dobrými režiséry, ale také s žáky diskutovali, zajímali se o jejich názory a pohled na reálné historické události.

Eva Kašparová

Reklama

Předchozí článekDokončení akce „Venkovní učebna s naučnou přírodní zahradou“
Další článekSametový listopad