Sametový listopadPaní, viděla jste to? Viděla jste, co maj’ na tý nový škole vyvěšený? Chápete to? No to mi teda vysvětlete, co má tohle znamenat?!“

Milá paní, já vám to ráda vysvětlím. Naše škola vnímá události 17. listopadu 1989 jako velmi důležité. Proto jsme také letošní kulaté výročí chtěli dětem důkladně připomenout. Vše odstartoval celoškolní projekt, při kterém děti pracovaly ve skupinách napříč všemi ročníky. Prostřednictvím několika stanovišť se tak seznámily s historickými okolnostmi této události, s důležitými osobnostmi, měly možnost vyslechnout si autentické zážitky účastníků listopadové demonstrace. Jedno stanoviště bylo věnováno tomu, jak se lidem v naší zemi žilo v době před listopadem 1989 a co se v životech lidí poté změnilo. Dobu, ze které byla naše země tímto převratem vysvobozena, jsme dětem přiblížili právě všemi těmi dobovými artefakty, které „zdobily“ naši školu po celý druhý listopadový týden.
Změna přišla až po 17. listopadu…

Na celoškolní projekt navazovaly i další aktivity věnující se této události. Některé třídy podnikly cestu do Prahy, aby si prošly trasu průvodu 17. listopadu. Čtvrtá třída to měla i s doprovodem a komentářem jedné z maminek, která sama byla účastnicí této akce. Nezapomněli jsme ani na výstavu fotografií Jana Šibíka na Staroměstské radnici.

Tématu svoboda/nesvoboda jsme se věnovali i v rámci naší další školní práce, například při čtenářských lekcích. Listopad byl u nás zkrátka „sametový“.
Jsme velmi vděčni za to, že můžeme žít ve svobodné zemi a že naše školní děti si mohly uvědomit, jaký dar jsme sametovou revolucí získali.

Markéta Svobodová, učitelka ZŠ Trnka

Reklama