Grantové řízení města Dobříše pro rok 2020Grantová komise pro grantové řízení města Dobříše pro rok 2020 posoudila celkem 66 žádostí o grant. Výsledky jednání komise projednala rada města 11. 2. 2020 a usnesením č. 18/45/2020/RM schválila poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy u 36 žádostí, kde byla výše dotace do 50 000 Kč. U dalších 18 žádostí, kde výše dotace byla více než 50 000 Kč, rada města doporučila na jednání zastupitelstva akceptovat a schválit doporučené rozhodnutí komise o jednotlivých finančních částkách pro konkrétní žadatele. Ve 13 případech pak bylo doporučeno žádost o dotaci zamítnout.

Pandemie koronaviru posunula i přidělení grantů

V období koronakrize, kdy nebylo svoláno zastupitelstvo v původně plánovaném termínu, oddělení administrativně právní oslovilo příjemce grantů alespoň e-mailovou formou. Žadatelé, kterým právě z tohoto důvodu nemohla být dotace vyplacena včas, byli dotázáni, zda mají zájem o vyplacení části financí ve výši 50 000 Kč formou zálohy. Z 18 oslovených žadatelů projevilo zájem o vyplacení zálohy celkem 9 spolků.

Přidělené granty do 50 000 Kč

A) v programu č. 1:

1.Klub důchodců Dobříš, z. s.35 574,00 Kč
2.Český kynologický svaz ZKO Dobříš 10828 586,25 Kč
3.Sdružení Dej mi šanci27 587,64 Kč
4.Provas Dobříš38 419,92 Kč
5.Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL, z. s.7 826,28 Kč
6.Římskokatolická farnost Dobříš35 065,80 Kč
7.Sportovní akademie Dobříš, z. s.46 253,19 Kč
8.Školní sport. klub při 2. ZŠ Dobříš11 908,69 Kč
9.Psí a kočičí záležitosti, z. s.25 155,90 Kč
10.Proxima sociale, o. p. s.23 536,44 Kč
11.Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši25 985,96 Kč
12.Modeláři Dobříš, z. s.13 552,00 Kč
13.Pesoklub Dobříš38 115,00 Kč
14.Děti bez mobilu45 000,00 Kč

B) v programu č. 2:

1.Kulturní spolek žen Dobříše30 000,00 Kč
2.Dobříšsko aktuálně, z. s.12 705,00 Kč
3.Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů25 410,00 Kč
4.Okrašlovací spolek města Dobříše13 399,54 Kč

C) v programu č. 3:

1.Dvořákovo Příbramsko8 893,50 Kč
2.OK Dobříš, z. s.26 680,50 Kč
3.Spolek E-Plus4 473,20 Kč
4.DUANE, s. r. o.30 255,69 Kč
5.Český kynologický svaz4 235,00 Kč
6.Rodinné centrum Dobříšek22 885,94 Kč
7.D Fight, z. s.42 350,00 Kč
8.Sport. akademie Dobříš, z. s.9 147,60 Kč
9.Sportovní klub Vlaška – Dobříš35 574,00 Kč
10.SK DNF, z. s.4 235,00 Kč
11.Modeláři Dobříš8 470,00 Kč
12.TenisCentrum Dobříš, z. s.23 478,84 Kč
13.Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši26 257,00 Kč
14.Sport. akademie Dobříš, z. s.26 680,50 Kč

D) v programu č. 4:

1.Ing. Petr Kasal38 962,00 Kč
2.Jan Tománek38 115,00 Kč
3.Mgr. Klára Kaiserová23 716,00 Kč
4.Miroslav Pogran17 787,00 Kč

E) v programu č. 5:

1.Linka bezpečí, z. s.12 705,00 Kč

Přidělené granty nad 50 000 Kč

A) v programu č. 1:

1.Junák – český skaut, středisko prof. Oliče Dobříš146 132,91 Kč
2.MFK (Městský fotbalový klub)575 960,00 Kč
3.SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dobříš60 143,18 Kč
4.Klub volejbalu Dobříš55 095,49 Kč
5.Rodinné centrum Dobříšek, z. s.148 863,21 Kč
6.Tělocvičná jednota Sokol Dobříš247 832,20 Kč
7.Gymnastika Dobříš, z. s.237 008,26 Kč
8.TenisCentrum Dobříš, z. s.162 632,47 Kč
9.Orel jednota Dobříš142 770,32 Kč
10.OK Dobříš, z. s.114 345,00 Kč

B) v programu č. 2:

1.Dobříšský divadelní spolek KRUH, z. s.50 820,00 Kč
2.Muzejní spolek Dobříšska, z. s.84 700,00 Kč

C) v programu č. 3:

1.CACIT, z. s.63 525,00 Kč
2.Český svaz chovatelů, z. s.53 361,00 Kč
3.Sdr. pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši, z. s.50 692,95 Kč

D) v programu č. 5:

1.Charita Starý Knín338 800,00 Kč
2.Stéblo, z. s.211 495,90 Kč

Grantová komise pro letošní rok zasedala ve složení:

Bc. Dagmar Mášová (1. místostarosta), Ing. Andrea Bálková, Bc. Helena Housková, Ing. Hana Jará, Ing. Karel Košek, Mgr. Petra Neubergerová, Lukáš Novotný, Zdeněk Pozděna, RNDr. Jan Vozáb.Předchozí článekNová pravidla pro sekání trávy a údržbu zelených ploch ve městě pomohou v období sucha
Další článekZahájení oprav Pražské ulice se blíží