Žáci SOU Hluboš v projektu EUV letech 2017–2019 se žáci SOU Hluboš zúčastnili programu Erasmus+ v projektu Mobilita osob v odborném vzdělávání. V rámci tohoto projektu byly uskutečněny čtyři čtyřtýdenní odborné zahraniční stáže, kterých se zúčastnilo 34 žáků. Jednalo se o žáky učebních oborů truhlář, automechanik a kadeřník. Žáci si na těchto stážích zvyšovali své odborné dovednosti a kompetence. V průběhu stáží byli hodnoceni zahraničními partnerskými organizacemi podle evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání. Všichni žáci na stážích prokázali velmi dobré odborné zručnosti a dovednosti a při hodnoceních byli velmi úspěšní.

Ing. Oldřich Půlkrábek

Reklama

Předchozí článekTFA PROJECT – TITANIC – FREDDIE – AIDS
Další článekMUZEJNÍ NOC 2019 – 15. 6.