MUZEJNÍ NOC 2019 – 15. 6.Pořadatel akce Okrašlovací spolek Dobříš spolu s Kulturním střediskem Dobříš, Muzejním spolkem Dobříšska a zámkem Dobříš vás zvou na dobříšskou muzejní procházku, která se koná pod hlavičkou celorepublikové akce Muzejní noc 2019… Zájemci budou moci během odpoledne navštívit významná místa města a současně i tři muzejní instituce – Archiv a depozit Muzea města Dobříše, expozici Muzea hraček na zámku Dobříš a expozici Muzea Dobříš na náměstí.

Program:

• Odpolední procházka městem s tajenkou: 15.30–17.00

Start od Muzea Dobříš (Kopáčkův dům)
Vyluštěte s námi tajenku Hledání dobříšské historie. Pro všechny úspěšné luštitele připravena sladká odměna.
Provede Petr Kadlec.

• Muzeum hraček – zámek Dobříš: 17.00–18.00

Historie vlakové trati Praha–Dobříš: Petr Hanuš (17.00–17.30)
Jak se učilo ve škole na začátku 20. stol.: Zlata Paličková (17.30–18.00)

• Muzeum Dobříš (Kopáčkův dům): 18.00–19.00

Voda základ života – prezentace koloběhu vody VHS Dobříš – Blanka Marvanová
Od 18.15 setkání malých vodníků – každé dítě, které přijde v kostýmu vodníka (počítá se i celozelené oblečení) v doprovodu s rodiči, dostane malý dárek.

• Archiv a Depozit Muzea města Dobříše: 19.00–20.00

Historie výroby rukavic – Ludmila Osičková
Setkání bývalých muzejníků. Pozváni jsou pánové Oldřich Průša, Pavel Pince a Martin Nykl.
Na závěr malý koncert hudebníka Petra Vašiny.

• Večerní procházka městem: 20.00–22.00

Start od Archivu a Depozitu Muzea města Dobříše.
Provede Petr Kadlec.

Jednotlivé instituce budou v rámci akce Muzejní noci otevřeny od 17.00 do 20.00 (muzeum hraček již od 13.00 hod.). Program bude časově navazovat.
Do všech prostorů bude během akce vstup zdarma. Těšíme se na Vás!
Případná změna anebo doplnění programu vyhrazeny.

Reklama