Z letní činnosti Městské policie DobříšMěstská policie během léta řešila nejvíce stížnosti na nepořádek a rušení nočního klidu.

„Je hlavně na nás samotných, abychom uměli zhodnotit své chování na veřejnosti a nerušili noční klid ostatním spoluobčanům. Bohužel pod vlivem alkoholu a mnohdy omamných látek se mění chování a veškeré zábrany člověka,“ vysvětluje za městskou policii str. Alena Kovaříková, zástupkyně velitele.

Problém tak strážníci mohou řešit ve většině případů vykázáním dotyčných osob z místa, čímž samozřejmě docílí jen toho, že se hlučící a nepořádek tvořící osoby přesunou z místa A do místa B.

Vyšší počet stížností na rušení nočního klidu se objevuje v Dobříši právě v letním období, ale ne vždy je ovšem stížnost zcela oprávněná. I tak ale musí Městská policie Dobříš na oznámení vždy reagovat. Oznámení a stížnosti přicházejí hlavně na skupinky lidí před provozovnami po 22. hodině večerní a po zavírací době restauračních zařízení.
„Při příjezdu strážníků na místo události, na základě nahlášení rušení nočního klidu, často již bývá před konkrétní restaurací prázdno. Rušení klidu dle vypozorování způsobují např. ve velké míře přechody lidí z restaurací do restaurací. Těžko pak můžeme rušení opravdu dokazovat. Strážník nemůže být na několika místech najednou. V ostatních případech to strážníci řeší upozorněním na zklidnění hlučných projevů, ale mohou uložit i pokutu příkazem na místě, pokud se zjistí viník,“ vysvětluje zástupkyně velitele MP Dobříš.
Oznámení přicházejí z různých částí města, ale nejvíce z centra. Se stoupajícím časem a hladinou alkoholu či užíváním drog samozřejmě problémy přibývají. Komunikace s takovým člověkem je pak velmi složitá nejen pro strážníky městské policie, ale i pro majitele restaurací, taxikáře a další osoby.

Každý je povinen od 22.00 hod. nenarušovat veřejný pořádek a občanské soužití v podobě například hlasitých projevů. Rušení nočního klidu je považováno za přestupek a osoba, která je rušena v nočním klidu, se může bránit například tím, že zavolá obecní policii nebo Policii ČR, která má povinnost na místo se dostavit.
„Policie i strážníci mohou uložit pachateli pokutu na místě až do výše 10 000 Kč, nebo předat věc obecnímu úřadu, který může v přestupkovém řízení uložit pokutu i vyšší. Strážník obecní policie má také podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, možnost předvést pachatele na služebnu, pokud i přes opakovanou výzvu pokračuje v jednání narušujícím veřejný pořádek – noční klid,“ upřesňuje str. Alena Kovaříková.

UPOZORNĚNÍ: Měření hluku provádí krajská hygienická stanice, ne strážníci městské policie
Maximální limity hluku stanovuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Měření hluku provádí krajská hygienická stanice. Té je možné měření hluku navrhnout, žadatel pak obdrží protokol o měření a hodnocení.

Opilého řidiče nezastavila v jeho cestě ani srážka s betonovým zátarasem a utržená přední náprava
Při jedné z pravidelných nočních kontrol dobříšské benzínové pumpy našli strážníci městské policie na místě zaparkované vozidlo, kterému chybělo přední kolo. Po bližší kontrole však zjistili, že vozidlu nechybí jen kolo, ale má utrženou celou přední nápravu na levé straně a uvnitř spí jeho řidič.
„Řidič vozidla byl tak opilý, že nebyl schopný ani stát, natož aby nám něco řekl,“ popisuje stav řidiče jeden ze strážníků městské policie, kterému bližší informace podala až obsluha benzínové pumpy.
Obsluha dobříšské Benziny strážníkům popsala, že na místo přijelo auto jen po disku a jiskry od něj létaly až několik metrů daleko. Po zastavení si silně opilý řidič sám s opravou nevěděl rady, a tak vzbudil spícího řidiče v zaparkovaném kamionu a požádal ho, aby mu pomohl s výměnou kola. Společná oprava ho však tak zmohla, že si šel raději lehnout zpátky do auta, kde usnul za volantem. V tomto stavu ho pak strážníci na místě našli a k dalšímu vyšetřování přivolali Policii ČR.
Silně opilého řidiče přivolaní policisté jen těžko vzbouzeli a vzhledem k poškození a nemožnosti otevření předních dveří, ho nakonec museli z auta dostávat přes rozbité okénko. Řidiči byly při dechové zkoušce naměřeny téměř 2 promile alkoholu.
Přítomní strážníci městské policie pak měli za úkol najít místo, kde se opilému řidiči povedlo svůj vůz takto zdeformovat. To bylo nalezeno na mostě na silnici II/119 ve směru z obce Rybníky na Dobříš. Dvaatřicetiletý muž tady v protisměru narazil do betonových zátarasů, které zde zužují vozovku a po nárazu pokračoval až k dobříšské Benzině.

A jak uvádí tisková zpráva Policie ČR: „Řidič tak poškodil nejen betonovou část a své auto, ale při pokračování ve své opilecké jízdě pouze po disku zanechal ve vozovce znatelné vrypy. Vzniklá škoda byla následně stanovena na 35 000 Kč.“

Celkový přehled činnosti městské policie za období prázdnin naleznete na webových stránkách města Dobříš (www.mestodobris.cz) v sekci Město Dobříš – Městská policie.

Zpracováno redakcí a str. Alenou Kovaříkovou,
zástupkyní velitele MP DobříšPředchozí článekVodní zdroje v Dobříši
Další článekNová horolezecká stěna ve sportovní hale