Výsledky systému EKO-KOM za rok 2018Město Dobříš je jako většina obcí v České republice zapojeno do systému EKO-KOM, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu (papíru, plastu, skla, kovů a nápojových kartonů). Tento systém provozuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., která je pod dohledem Ministerstva životního prostředí. V rámci systému jsou mimo jiné obcím přerozdělovány finanční prostředky plynoucí z plnění zákonných povinností výrobců a distributorů uvádějících obaly nebo balené výrobky na trh. Systém dále sleduje množství a toky jednotlivých vytříděných komodit. Na základě dat poskytnutých společností si pak může obec utvořit představu o tom, jak si vede v porovnání s různými velikostními skupinami (tzn. obce od 5001 do 15 000 obyvatel, území obcí s rozšířenou působností – viz ORP Dobříš, Středočeský kraj, celá ČR) v třídění odpadů.

Z poskytnutých dat (viz graf) lze například vyčíst, že průměrný občan města Dobříše vyprodukoval v roce 2018 o 30 kg směsného komunálního odpadu (odpad z popelnic) méně v porovnání s průměrně vyprodukovaným odpadem ve Středočeském kraji. V případě tříděného odpadu však v průměru vytřídíme na Dobříši téměř o 7 kg méně plastového odpadu. V porovnání s celorepublikovým průměrem jsme podobně úspěšní v třídění papíru (21,2 kg na obyvatele) a naopak nadprůměrní ve sběru skla (17,5 kg na obyvatele). Vynikáme též v třídění nápojových kartonů (1,1 kg na obyvatele). Stále je však nutné brát na zřetel zejména propastný rozdíl mezi množstvím námi vyprodukovaného směsného komunálního odpadu, který končí na skládkách (v menší míře ve spalovnách) a množstvím vytříděných komodit, které lze následně opět materiálově využít.

Ing. Kateřina Rambousková, odbor životního prostředí

Upozorňujeme občany, kteří vyplnili odpadový dotazník v novém systému MESOH, aby si zkontrolovali také potvrzení Inventury stanoviště pro možnost získání všech bonusů. V Inventuře stanoviště si stačí zkontrolovat osoby na stanovišti a čárový kód nádoby na směsný komunální odpad.
(Při evidenci by například mohlo dojít k přehození nádob například se sousedy, a tak budeme rádi, když naši evidenci pro jistotu zkontrolujete.)

Reklama

Předchozí článekStručné informace ze 7. zasedání Zastupitelstva města Dobříše
Další článekSeniorská obálka – usnadnění tísňové situace a první pomoci pro seniory