Seniorská obálka – usnadnění tísňové situace a první pomoci pro senioryMěstský úřad Dobříš, sociální odbor, nabízí seniorům „Seniorskou obálku“, která usnadní řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života seniorů.

Seniorská obálka je projekt Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), který je realizován ve spolupráci s dalšími subjekty, převážně z oblasti veřejné správy a dalších subjektů, které svou činnost zaměřují na seniory. Cílem projektu je výroba a distribuce kompletu Seniorské obálky k cílovým skupinám obyvatel, u kterých se dají předpokládat zdravotní obtíže a komplikace, převážně k seniorům nebo osobám se zdravotním postižením (OZP). Posláním projektu je maximálně zefektivnit zásah všech složek integrovaného záchranného systému při poskytnutí první pomoci v domácím prostředí u postiženého jedince.
Seniorská obálka obsahuje formulář se všemi důležitými údaji o uživateli pro efektivní poskytnutí první pomoci, který se vkládá do průhledné plastové obálky, a klip s magnetem pro umístění obálky na dveřích nebo lednici v domácnosti nebo na vnitřní straně vstupních dveří do domácnosti.

Seniorskou obálku obdrží zájemci v infocentru městského úřadu Dobříš.
V případě dotazů můžete kontaktovat sociální odbor MěÚ Dobříš, sociální pracovnici Mgr. Hanu Sedláčkovou, kontaktní tel. 318 533 374,
e-mail: sedlackova@mestodobris.cz.
Více informací také na www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/seniorska-obalka

Reklama

Předchozí článekVýsledky systému EKO-KOM za rok 2018
Další článekOslava Dne seniorů s radostí