Výsledky pocitové mapy v DobříšiTvorba pocitové mapy probíhala v Dobříši v rámci akce veřejného fóra „Dobříš vašima očima aneb Hledáme 10 priorit“ (7. 2.), kterou zde představil pracovník Univerzity Palackého v Olomouci Jiří Pánek. Na workshopu měli účastníci k dispozici mapu města v měřítku 1:10 000, ta sloužila jako podklad pro tvorbu pocitové mapy. Zájemci o tuto mapu pak označovali pocity vztahující se k určitému místu pomocí špendlíků šesti různých barev. Sběr dat probíhal od 9. 2. i formou online mapování, a to do 23. 3. V rámci mapování bylo položeno těchto šest otázek:

Otázka
Počet jednotlivých záznamů celkemMísto/lokalita s nejvyšším
počtem záznamů
Kde jste na město hrdý?288zámek Dobříš a francouzská zahrada a anglický park
Kde trávíte nejraději ve městě volný čas?386anglický park, sportovní hala, sportoviště Na Vlašce
Kde vnímáte potřebu zlepšení/posílení veřejného osvětlení?
219okolo části rybníka Papeže v návaznosti na ulice part. Svobody a Rukavičkářskou, Husův parčík, u kina
Kde máte ve městě problém s parkováním/dopravou/místními komunikacemi?327okolí Mírového náměstí a náměstí Komenského, nový kruhový objezd, křižovatka ulic u Prachandy
Kde se necítíte ve městě bezpečně?226u kina, za sokolovnou, Husův parčík, parčík u Mírového náměstí, skate park
Kde vnímáte pocit neudržovanosti/nečistoty ve městě?250Mírové náměstí, Husův parčík, za sokolovnou, skate park

Kompletní výsledky jsou na webu města a také k nahlédnutí v mapových podobách na stránkách pocitové mapy – http://pocitovamapa.nszm.cz/dobris-2018/nahled.

Za město Dobříš Šárka Krůtová, DiS., koordinátor projektu ZM a MA21

Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš,
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924
Tato akce byla připravena za finanční podpory OPZ.

Reklama

Předchozí článekDobříš vašima očima aneb Hledáme 10 priorit – ověřené priority našeho města v roce 2018
Další článekStručné informace z 28. zasedání Zastupitelstva města Dobříše