Volby do Zastupitelstva města Dobříše se uskuteční:

Foto: Michael Hrabák Kočí


v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Na Dobříši dochází ke změně sídla okrsku č. 1 (bývalá společenská místnost klubu důchodců, nově prostory 2. mateřské školy Dobříš).

Sídlo volebního okrsku č. 1: Prostory 2. mateřské školy Dobříš, přízemí, Dobříš, Přemyslova čp. 1034. – ZMĚNA

Sídlo volebního okrsku č. 2: Učebna 2. základní školy Dobříš, 4. pavilon, přízemí, Dobříš, Školní čp. 1035.

Sídlo volebního okrsku č. 3: Nový taneční sál Základní umělecké školy Dobříš, (bývalá Moneta), přízemí, Dobříš, Mírové náměstí čp. 230.

Sídlo volebního okrsku č. 4: Učebna 5. mateřské školy Dobříš, přízemí, Dobříš, Jeřábová čp. 613.

Sídlo volebního okrsku č. 5: Prostory skautské klubovny (Papežanka), v parčíku na jižní straně rybníka Papež, Dobříš, Dělnická čp. 1603.

Sídlo volebního okrsku č. 6: Učebna Základní školy Dobříš, přízemí, Dobříš, Lidická čp. 384.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Zpracovala Z. Pöschlová


Komunální volby 2022

Prezentace kandidujících politických stran a hnutíPředchozí článekBrodce: Politická hygiena aneb Kdo si vlastně myje ruce? | Vyjádření zastupitelů: Stavební pozemky a veřejná zeleň v Brodcích
Další článekStručně ze srpnových zastupitelstev