Stručně ze srpnových zastupitelstevV pondělí 8. 8. 2022 se konalo v řadě již 28. zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které bylo svolané mimořádně na návrh sedmi zastupitelů. Jediným bodem tohoto jednání bylo vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru dle § 13 odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu. Vzhledem k tomu, že z 21 zastupitelů města se jich sešlo pouze 10, zastupitelstvo města navržený program neprojednalo a starosta Pavel Svoboda po pár minutách jednání ukončil s tím, že zasedání není usnášeníschopné.

Další jednání zastupitelstva bylo svoláno dle zákona do 15 dnů.

V pondělí 22. 8. 2022 se tak znovu na návrh sedmi zastupitelů konalo mimořádné 29. zasedání Zastupitelstva města Dobříše. Hlavním bodem jednání bylo opět vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru, který sesbíral 1 461 podpisů pod peticí za vypsání referenda. Předložen byl návrh 3 otázek týkajících se pozemků v Brodcích a územního rozvoje města. Po více jak dvouhodinové diskuzi návrh usnesení nakonec nebyl přijat. Pro návrh hlasovalo jen 6 zastupitelů, přitom pro schválení je třeba nejméně 11.

Zpracovala DHPředchozí článekVolby do Zastupitelstva města Dobříše se uskuteční:
Další článekPoděkování pro vedení města Dobříš a neznámému nálezci peněženky