Velká rekonstrukce Pražské ulice v Dobříši je podepsánaV pondělí 17. srpna 2020 byla podepsána třístranná smlouva mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, městem Dobříš a firmou ROBSTAV, k. s., díky které bude v brzké době zahájena velká a dlouho očekávaná rekonstrukce Pražské ulice v Dobříši.

Pražská ulice, která vede centrem města, projde velkou rekonstrukcí a změní svůj stávající povrch z dlažebních kostek na tichý asfalt.

Vozovka v Pražské ulici v Dobříši, jejímž správcem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, je již několik let ve velmi špatném stavu a po její velké rekonstrukci volali občané města i jeho vedení již několik let. Nyní se konečně povedlo dotáhnout vše k podpisu smlouvy a rekonstrukce hlavního průtahu centrem Dobříše je doslova za dveřmi.
„Na opravu Pražské ulice jsme v Dobříši čekali velmi dlouho. Pro naše město je to klíčová stavba. Stará dlažba je na mnoha místech již propadlá. Při dešti se vytvářejí velké kaluže, o proražená kola není nouze. Stav ulice je oprávněným terčem kritiky nejen občanů, ale i návštěvníků našeho města. Proto věřím, že obyvatelé přijmou nutná omezení v rámci této velké rekonstrukce a objížďky s ní spojené pochopí. Těším se, až se po dokončení stavby budou auta i cyklisté pohybovat centrem plynule, tiše a bezpečně,“ řekl starosta města Pavel Svoboda.

Na základě smlouvy provede firma ROBSTAV, k. s., rekonstrukci Pražské ulice, která je stěžejní komunikací a hlavním silničním průtahem v centru Dobříše.
Hodnota této stavby činí 55 385 995,77 Kč včetně DPH.
Cena díla bez DPH – 45 773 550,00 Kč
DPH 21% – 9 612 445,55 Kč
Cena díla včetně DPH – 55 385 995,55 Kč

Po opravě hlavního průtahu Dobříší, který vlastní Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, volali velmi dlouho občané, široká veřejnost i samotné vedení města.

Stavba je rozdělena do dvou etap.
V té první dojde k rekonstrukci v úseku od kostela Nejsvětější Trojice (v blízkosti dobříšského zámku) po světelnou křižovatku v samotném centru města na Mírovém náměstí. V druhé etapě bude opravena část od budovy radnice až po část Příbramské ulice ke křižovatce s ulicí Fričova. Součástí druhé etapy bude zároveň oprava Tyršova náměstí, části Bezručovy ulice a části ulice Plk. B. Petroviče (po hranici křižovatky, která se nachází u vjezdu na parkoviště k Penny Marketu). Desítky let stará dlažba v centru města tak bude téměř celá nahrazena tichým asfaltem. Na stavbu navazují také opravy chodníků kolem Mírového náměstí a doplnění zeleně, což bude probíhat ve spolupráci s městem Dobříš, které je majitelem chodníků.

Časový harmonogram prací počítá s 8 měsíci, v nichž bude nutná zimní přestávka. K plánu a jednotlivým krokům upřesnil informace místostarosta města Dobříše Tomáš Vokurka, který také celou věc s krajem aktivně komunikoval: „V tuto chvíli bude prvně podána výzva směrem k ROBSTAVU. S nimi budeme následně projednávat dopravně inženýrská opatření, která se budou týkat uzavírek a objížděk. Zároveň bude třeba aktualizovat časový harmonogram prací, jelikož během výběru zhotovitele došlo ke značnému zpoždění oproti původnímu plánu. Souběžně dojde také k protokolárnímu předání staveniště. Myslím, že první stroje bychom na Pražské ulici mohli vidět během září a pevně doufám, že v červenci příštího roku budeme mít vše kompletně hotové.“
Stavba Pražské ulice je financována z prostředků Středočeského kraje a EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu, tzv. IROP.Předchozí článekMěsto Dobříš má nový tržní řád
Další článekVážení spoluobčané,